Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/12/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2007

«Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για τα ΑμεΑ»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για μέτρα υπέρ των ΑμεΑ»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
Ισότιμη μεταχείριση για τα Άτομα με Ειδικές
Ανάγκες της Μεσσηνίας»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ζητώντας ισότιμη μεταχείριση και κατάλληλες ρυθμίσεις, που να ανταποκρίνονται στις χρονίζουσες ανάγκες των ΑΜΕΑ της Μεσσηνίας για προσβασιμότητα και ειδικές ενισχύσεις (επίδομα κίνησης, επίδομα θέρμανσης), καθώς και στις ειδικές ανάγκες των νεφροπαθών και των διαβητικών συμπολιτών μας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Η ημέρα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), που εορτάσθηκε πρόσφατα, θα όφειλε να είναι ημέρα ειλικρινούς απολογισμού και ανάληψης νέων πρωτοβουλιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των χρονιζόντων προβλημάτων και αναγκών τους.

Σύμφωνα με τους φορείς των ΑΜΕΑ, υπάρχουν ακόμα σοβαρές ελλείψεις και εύλογες διαμαρτυρίες για ελλιπή μέριμνα της Πολιτείας απέναντί τους.

Ειδικά στον νομό Μεσσηνίας, όπου λειτουργεί Σύλλογος ΑΜΕΑ, Σύλλογος Νεφροπαθών και Σύλλογος Διαβητικών, τα προβλήματα και οι εκκρεμότητες που εντοπίζονται από τους αντίστοιχους φορείς είναι πολλά και, δυστυχώς, χρονίζουν.

Ενδεικτικά αναφέρω τα προβλήματα προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στα δημόσια κτίρια και στις Τράπεζες, τη μη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2643/1998 για πρόσληψη των ΑΜΕΑ, την ακόμα εκκρεμούσα δέσμευση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη χορήγηση επιδόματος κίνησης σε όσους δεν διαθέτουν αναπηρικό αυτοκίνητο και, πρόσφατα, για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης.

Μεγάλα και σοβαρά είναι επίσης τα προβλήματα των νεφροπαθών της Μεσσηνίας, τα οποία έθεσα με την 1481/2-11-2007 Ερώτησή μου στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία δεν έλαβα μέχρι σήμερα απάντηση.

Σοβαρό πρόβλημα για τους διαβητικούς συμπολίτες μας αποτελεί η έλλειψη Διαβητολογικού Ιατρείου στη Μεσσηνία, το οποίο θα έβαζε τέλος στην ταλαιπωρία και την οικονομική επιβάρυνση όσων αναγκάζονται να μετακινούνται στην Αθήνα, καθώς και η έλλειψη Κέντρου Διαβητικού Ποδιού, που είναι απαραίτητο να υπάρχει σε όλα τα κεντρικά νοσοκομεία της περιφέρειας, για να αποφεύγονται ακρωτηριασμοί κάτω άκρων εξαιτίας του διαβήτη.

Εκκρεμής παραμένει, επίσης, η επαρκής κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία των αναλώσιμων υλικών που χρειάζονται οι διαβητικοί συμπολίτες μας για τη μέτρηση του σακχάρου και τη χορήγηση ινσουλίνης, καθώς και η έγκαιρη και επαρκής εκπαίδευση των διαβητικών, ιδιαίτερα εκείνων νεαρής ηλικίας.

Επειδή όλα τα παραπάνω αποτελούν σοβαρά προβλήματα για μια μεγάλη ομάδα συμπολιτών μας με ειδικές ανάγκες και χρόνιες παθήσεις, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και άμεση φροντίδα από την Πολιτεία,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε δημόσια κτήρια, υπηρεσίες και Τράπεζες που λειτουργούν στο Νομό Μεσσηνίας;

  2. Με ποιο τρόπο διασφαλίζουν και ελέγχουν την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2643/1998 για την πρόσληψη των ΑΜΕΑ στο Νομό Μεσσηνίας;

  3. Πότε και πως προτίθενται να υλοποιήσουν τις εξαγγελίες για τη χορήγηση επιδόματος κίνησης και θέρμανσης στα ΑΜΕΑ;

  4. Πότε και πως θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες αιμοκάθαρσης των νεφροπαθών της Μεσσηνίας;

  5. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για τη λειτουργία Διαβητολογικού Ιατρείου και Κέντρου Διαβητικού Ποδιού στα νοσοκομεία της Μεσσηνίας ;

  6. Προτίθενται να θεσμοθετήσουν διαδικασίες έγκαιρης και επαρκούς εκπαίδευσης των διαβητικών;

  7. Τι μέτρα θα λάβουν για την επαρκή κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία των αναλώσιμων υλικών που είναι αναγκαία για τους διαβητικούς συμπολίτες μας; »