Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/11/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2007

«Ερώτηση Κουσελά για νομιμοποίηση στάβλων»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Προβληματική η διαδικασία για σταβλικές εγκαταστάσεις»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για την απλοποίηση των διαδικασιών
νομιμοποίησης των σταβλικών εγκαταστάσεων
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ  
ΚΟΥΣΕΛΑ
Να απλοποιηθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες
νομιμοποίησης των σταβλικών εγκαταστάσεων
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Ερώτηση Κουσελά για την απλοποίηση των διαδικασιών νομιμοποίησης των σταβλικών εγκαταστάσεων

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τη νομιμοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεων, οι οποίες σήμερα είναι γραφειοκρατικές, χρονοβόρες και συνεπάγονται σημαντική οικονομική επιβάρυνση των παραγωγών.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 1782/03, προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης για τα επόμενα χρόνια, πρέπει οι σταβλικές εγκαταστάσεις τους να νομιμοποιηθούν και να κατέχουν άδεια λειτουργίας.

�Όμως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η γραφειοκρατία που υπάρχει δυσχεραίνει πολύ την επίτευξη αυτού του σκοπού, με αποτέλεσμα στο νομό Μεσσηνίας, από τις 332 κτηνοτροφικές μονάδες να έχουν νομιμοποιηθεί μόλις οι 200.

Κατ� αυτόν τον τρόπο, στα οξυμένα προβλήματα των κτηνοτρόφων (συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, μειωμένες και καθηλωμένες τιμές των προϊόντων, κλπ), προστίθεται ένα επιπλέον �και δυσεπίλυτο- πρόβλημα, με ορατό, πλέον, τον κίνδυνο κατάρρευσης της κτηνοτροφίας και χρεοκοπίας των κτηνοτρόφων.

Επειδή η ξέφρενη άνοδος των τιμών των ζωοτροφών, σε συνδυασμό με την κατάρρευση των τιμών του γάλατος και του κρέατος, έχει συρρικνώσει σημαντικά το εισόδημα των κτηνοτρόφων,

Επειδή η κτηνοτροφία είναι η «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας, όπως και ο κ. Κιλτίδης έχει δηλώσει,

Επειδή η διαδικασία νομιμοποίησης των σταβλικών εγκαταστάσεων είναι γραφειοκρατική, χρονοβόρα και με σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Για ποιο λόγο επελέγη αυτή η διαδικασία, (με την αρ. πρωτ. 244203/16-1-2006 Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) που χαρακτηρίζεται από πλήθος δικαιολογητικών και από σημαντικό κόστος εις βάρος των κτηνοτρόφων ;

  • Προτίθεται να παρέμβει και τι μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία και να ξεπερασθούν οι δυσκολίες έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας λειτουργίας των σταβλικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ; »