Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/11/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2007

«Ερώτηση Κουσελά για σύστημα παροχής
συμβούλων στους αγρότες
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Ερώτηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες των αγροτών
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Να εφαρμοστεί το σύστημα παροχής συμβούλων στους αγρότες
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Ερώτηση Κουσελά για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβούλων στους αγρότες

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας να πληροφορηθεί τους λόγους καθυστέρησης εφαρμογής του συστήματος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και πότε τελικά θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εφαρμογή του.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τον κοινοτικό Κανονισμό 1782/03, τα κράτη �μέλη της Ε.Ε πρέπει το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007, να δημιουργήσουν σύστημα παροχής συμβουλών στους αγρότες, για την ορθολογική διαχείριση της γης και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η δραστηριότητα παροχής συμβουλών καλύπτει τις κανονικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές.

Παρά την παρέλευση της προαναφερθείσας προθεσμίας, το σύστημα παροχής συμβουλών δεν λειτουργεί ακόμα στη χώρα μας.

Επειδή η αδυναμία ανταπόκρισης της χώρας μας στις κανονιστικές υποχρεώσεις της για τον αγροτικό τομέα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αγροτική ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος, στα συμφέροντα των παραγωγών και στην προστασία του καταναλωτή,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει στη χώρα μας η εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις;

  • Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εφαρμογή του, βάσει του κοινοτικού Κανονισμού 1782/03; »