Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/11/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2007

«Ερώτηση Κουσελά για τα δάνεια των επιχειρήσεων»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Ερώτηση σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών και
των χορηγηθέντων κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΟΝ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ
Η κυβέρνηση αθέτησε τις προεκλογικές υποσχέσεις
για τις επιχειρήσεις στα πυρόπληκτα
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑ
Ανιση μεταχείριση επιχειρήσεων στις πυρόπληκτες
περιοχές
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Ερώτηση Κουσελά για την αθέτηση των υποσχέσεων της Κυβέρνησης

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας να τηρηθούν οι διατάξεις για τη ρύθμιση των οφειλών και των χορηγηθέντων κεφαλαίων κίνησης με βάση την Υπουργική Απόφαση που ανακοινώθηκε προεκλογικά και όχι με τις άδικες διακρίσεις που εισήγαγε στη συνέχεια, οι οποίες λειτουργούν σε βάρος των εμπορικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του πυρόπληκτου Νομού Μεσσηνίας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Κύριε Υπουργέ, με την υπ΄αριθ.3651/Β/1666/27-08-07 αρχική Απόφασή σας, στο πλαίσιο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών και της χορήγησης κεφαλαίων κίνησης από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, είχατε συμπεριλάβει γενικά όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που βρίσκονται και λειτουργούν στους πυρόπληκτους Νομούς, μεταξύ των οποίων και ο νομός Μεσσηνίας.

Με την υπ΄ αριθ. 2/54310/0025/13-09-07 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρου Δούκα προβλέπεται ότι : «Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου θα παρέχεται και για τις εμπορικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένα μέλη Επιμελητηρίων, και για τους επαγγελματίες των πυρόπληκτων Νομών, των οποίων οι προς ρύθμιση οφειλές δεν υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ.

Με νεώτερη απόφασή σας τροποποιείτε την αρχική σας απόφαση (27-08-07) και στο τέλος του κεφαλαίου Α «Ρυθμίσεις Οφειλών» μεταξύ άλλων προστίθεται παράγραφος «ότι εμπορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ». Για τις λοιπές επιχειρήσεις το ποσό, σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ.

Είναι αξιοθαύμαστο και προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, ενώ στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της αρχικής Απόφασής σας που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2007, δηλαδή το μήνα που μαίνονταν οι πυρκαγιές, συμπεριλάβατε όλες γενικά τις επιχειρήσεις χωρίς διάκριση, απόφαση που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως δίκαιη και αποτελεσματική για την ανακούφιση των επιχειρήσεων που είδαν τα κεφάλαιά τους να εκμηδενίζονται και να περιορίζεται, αν όχι να εξανεμίζεται, ο κύκλος των εργασιών τους, με τη νέα σας ρύθμιση προβαίνετε σε άνιση και άδικη μεταχείριση σε βάρος των εμπορικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, αφού περιορίζετε το δικαίωμα ρύθμισης των οφειλών τους μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ σε αντίθεση με τις λοιπές επιχειρήσεις που δικαιούνται να ρυθμίζουν τις οφειλές τους για ποσό άνω των 100.000 ευρώ μέχρι του ποσού των 25.000.000 ευρώ.

Μια τέτοια ρύθμιση είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει σύγχυση ως προς τον χαρακτηρισμό των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν τις ευνοϊκές διατάξεις των ανωτέρω αποφάσεών σας, με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν κατά προτίμηση επιχειρήσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται, σε βάρος άλλων πραγματικά πληγεισών από τις πυρκαγιές επιχειρήσεων, οδηγώντας τις σε οικονομικό αδιέξοδο και στο οριστικό κλείσιμό τους.

Λαμβανομένου υπ΄ όψη ότι, γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία, όπως είναι οι πυρκαγιές, που πλήττουν τις επιχειρήσεις και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ανθρώπινου παράγοντα, γιατί θα πρέπει να συνεκτιμώνται κατά τρόπο διαφορετικό και άνισο; Μήπως οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες του Νομού Μεσσηνίας υπέστησαν μικρότερη ζημία ή μήπως δεν συνεισφέρουν, ανάλογα με το εύρος των εργασιών τους, στην ανάπτυξη της οικονομίας, ώστε να τυγχάνουν από το Κράτος διαφορετικής, απ΄ τις λοιπές επιχειρήσεις μεταχείριση;

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να κινήσει άμεσα τις νόμιμες διαδικασίες για την έκδοση τροποποιητικής Απόφασης ώστε να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω ευνοϊκές ρυθμίσεις όλες γενικά οι επιχειρήσεις;

  • Είναι στις προτεραιότητές του, μέσα στο πνεύμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και συμβάλλουν δυναμικά στην τόνωση της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών, να επεκτείνει την ευνοϊκή ρύθμιση των χορηγηθέντων σε αυτές δανείων και των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών τους για ποσά άνω των 100.000 ευρώ; »