Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/10/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2007

«Ερώτηση Κουσελά για τη διαπραγμάτευση
από ελληνικής πλευράς της νέας ΚΟΑ Οίνου
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ,
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΑ ΟΙΝΟΥ
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για τον αμπελοοινικό τομέα»

Εφημερίδα ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2007

«Ερώτηση Κουσελά για τους οινοπαραγωγούς»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Με ποιες προτάσεις και συμμαχίες θα διαπραγματευτεί
η Ελλάδα τη νέα ΚΟΑ του αμπελοοινικού τομέα;
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

Ερώτηση Κουσελά για τη διαπραγμάτευση, από ελληνικής, πλευράς της νέας ΚΟΑ Οίνου

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας να πληροφορηθεί για τις θέσεις, τις προτάσεις και τις συμμαχίες του αρμόδιου Υπουργείου στην κρίσιμη τελική διαπραγμάτευση για τον αμπελοοινικό τομέα.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Στην επικείμενη και κρίσιμη τελική διαπραγμάτευση για τον αμπελοοινικό τομέα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών, για ένα τομέα που κλείνει την τελευταία αναθεώρηση της ΚΑΠ, οι αμπελουργοί είναι οι μόνοι παραγωγοί που μέχρι τώρα δεν έχουν εξασφαλίσει καμία κοινοτική ενίσχυση. Η εξασφάλιση της ενίσχυσής τους πρέπει να αποτελέσει βασική προϋπόθεση της διαπραγμάτευσης, ώστε και ο τομέας αυτός να ενταχθεί στην ίδια φιλοσοφία και στον ίδιο τρόπο διαχείρισης της νέας ΚΑΠ.

Με βάση τα παραπάνω και ενόψει της κρίσιμης διαπραγμάτευσης στις 17 Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1. Ποιες είναι οι προτάσεις του για:

i. Την πλήρη διασφάλιση των κοινοτικών πόρων που ελάμβανε η Ελλάδα από τον κοινοτικό Προϋπολογισμό του αμπελοοινικού τομέα, αλλά και των επιπλέον πόρων που είναι αναγκαίοι για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του εν λόγω τομέα.

ii. Τον τρόπο εξασφάλισης της χρηματοδότησης ή αντικατάστασής της από άλλα μέτρα ενίσχυσης για εμπλουτισμό με συμπυκνωμένο γλεύκος, διότι ως γνωστόν ο εμπλουτισμός είναι ένα μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Μεσογειακών κρασιών, τα οποία είναι ποιοτικοί οίνοι και οίνοι γεωγραφικών ενδείξεων.

iii. Τα μέτρα που θα παρέχουν άμεση ενίσχυση στους αμπελουργούς για τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών και την προστασία του περιβάλλοντος;

2. Ποιες είναι οι συμμαχίες που έχει κάνει για την προώθηση αυτών των προτάσεων στη διαπραγμάτευση για την ΚΟΑ οίνου;

3. Ποιες είναι οι προτεραιότητές του για την εν λόγω διαπραγμάτευση; »