Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/10/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2007

«Νέα ερώτηση Κουσελά για την ανεργία στη Μεσσηνία»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2007

«Ζητάει στοιχεία»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ  09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

«ΖΗΤΑ ΜΕ ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Στοιχεία για την ανεργία, τις επενδύσεις και τις
θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν στη Μεσσηνία
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για την ανεργία στη Μεσσηνία»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

Νέα Ερώτηση Κουσελά στη Βουλή για την ανεργία στη Μεσσηνία

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε εκ νέου Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ζητώντας σαφή πληροφόρηση για τα κονδύλια που έχουν διατεθεί και για τις ενέργειες που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας στη Μεσσηνία.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Σε επίσκεψή του στην Καλαμάτα στις 24-5-2007 και με αφορμή τα εγκαίνια του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου, ο τότε Υφυπουργός Εργασίας κ. Γιακουμάτος παρέθεσε στοιχεία υποστηρίζοντας ότι υπάρχει σημαντική μείωση της ανεργίας στον Νομό Μεσσηνίας, από 9% το 2004 σε 7,9%, το 2006, με εγγεγραμμένους ανέργους 5.453 το Μάιο του 2007. Απέδωσε δε τα προβλήματα ανεργίας στο νομό κυρίως στην έλλειψη δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες και στη χρήση Η/Υ.

Είναι όμως γνωστό ότι τα διαθέσιμα στοιχεία για την ανεργία δεν καταγράφουν τη συγκαλυμμένη ανεργία στον αγροτικό τομέα, τους μακροχρόνια ανέργους που ξεπερνούν τη διετία, τους ανέργους που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ή τους ελάχιστα απασχολούμενους αγρότες, που αποκλείονται και από τη συμμετοχή σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης, καθώς και τους ανέργους μεγάλης ηλικίας και γενικότερα τα άτομα που λόγω αποθάρρυνσης αποσύρονται από την αγορά εργασίας. Επίσης, από το 2004 και μετά, τα εν λόγω στοιχεία δεν περιλαμβάνουν αυτούς που εργάζονται με ελαστικές μορφές απασχόλησης, τους ανέργους που εντάσσονται στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage), καθώς και όσους παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης .

Επειδή από το Μάρτιο του 2004 μέχρι σήμερα δεν έχουν σημειωθεί στη Μεσσηνία επενδύσεις που να δικαιολογούν τη μείωση της ανεργίας κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα, όπως αντίθετα προκύπτει από τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο κ. Υπουργός,

Επειδή, αν συνυπολογίσουμε τους απασχολούμενους με μερική-εποχιακή απασχόληση, αυτούς που παρακολουθούν σεμινάρια κατάρτισης ή εντάσσονται περιοδικά σε προγράμματα stage, θα έπρεπε να είχαμε, από μόνη την αλλαγή της μεθόδου καταγραφής της ανεργίας, αισθητά σημαντικότερη μείωση της ανεργίας στη Μεσσηνία,

Επειδή, αντίθετα, το πρόβλημα της εξεύρεσης ουσιαστικών και βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης στον τόπο τους παραμένει κυρίαρχο για τους νέους της Μεσσηνίας, για τις γυναίκες αλλά και για πολλούς συμπολίτες μας που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε προσωρινές και ασταθείς θέσεις υποαπασχόλησης,

Επειδή, τέλος, λόγω της προκήρυξης των εκλογών δεν έλαβα απάντηση στην με αρ. πρωτ. 698/25-7-2007 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  •  Ποιες επενδύσεις υλοποιήθηκαν στη Μεσσηνία στο διάστημα 2004-2006 και πόσες θέσεις εργασίας δημιούργησαν αυτές, ανά έτος;

  •  Πόσοι άνεργοι παρακολούθησαν σεμινάρια κατάρτισης-επιμόρφωσης, πόσοι εντάχθηκαν σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ( stage) και πόσοι σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή και σύμβασης ορισμένου χρόνου στο διάστημα 2004-2006, ανά έτος;

  •  Πόσες θέσεις εργασίας χάθηκαν και πόσες νέες δημιουργήθηκαν στη Μεσσηνία στο διάστημα 2004-2006, ανά έτος;

  •  Τι πόροι έχουν διατεθεί, στο ίδιο διάστημα, σε προγράμματα απασχόλησης, υποβοήθησης εξεύρεσης εργασίας και κατάρτισης ανέργων στο Νομό Μεσσηνίας; Ποια ήταν η συμμετοχή και ποια τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων σε όρους εξεύρεσης εργασίας ανά κατηγορία (γυναίκες, νέοι, μακροχρόνια άνεργοι) ;

  •  Τι σχεδιασμός υπάρχει για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργία σταθερών και βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης στο Νομό Μεσσηνίας; »