Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/10/2007

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2007

«Από ποιον διεκδικούμε;»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ  06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

«ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Με καθυστέρηση κάποιοι ανακάλυψαν
Πανεπιστημιακή Σχολή για τον τουρισμό
»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

«Πατρότητα Κουσελά για τη Σχολή Τουριστικών Μονάδων»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Με καθυστέρηση ανακάλυψαν την Ανώτατη Τουριστική Σχολή

Με πεντέμισι μήνες καθυστέρηση ανακάλυψαν κάποιοι στη Μεσσηνία το κενό που υπάρχει στη χώρα μας σε επίπεδο Α.Ε.Ι. και ειδικότερα την έλλειψη Ανώτατης Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Τουριστικών Μονάδων και αποφάσισαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να ιδρυθεί τέτοια Σχολή στην Καλαμάτα.
Με τη διαπίστωση αυτή ο βουλευτής Δημ. Κουσελάς υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει σχετική ερώτηση τον Απριλιο, η οποία κοινοποιήθηκε στους φορείς της Μεσσηνίας.Αναφερόμενος στις λεπτομέρειεςτου ιστορικού ο κ. Κουσελάς καταλήγει:
"
Περιμένω από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας και το Δήμο Καλαμάτας τις ενωτικές τους πρωτοβουλίες, που στόχο πρέπει να έχουν τη δημιουργία ενός ευρύτατου μετώπου για την υποστήριξη της εν λόγω πρότασης και όχι μόνο επικοινωνιακές πρωτοβουλίες για την οικειοποίηση μιας πρότασης που δεν τους ανήκει και που με μεγάλη καθυστέρηση αποφάσισαν να προωθήσουν."