Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/8/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2007

«Αναβάθμιση του Λ.Σ. Κυπαρισσίας ζητά ο Δ. Κουσελάς»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007

«ΔΗΜ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Λιμεναρχείο στην Κυπαρισσία»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΥΣΕΛΑ
Αναβάθμιση του Λιμενικού Σταθμού Κυπαρισσίας
σε Λιμεναρχείο»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2007

«Αναφορά Κουσελά για την αναβάθμιση του Λιμενικού
Σταθμού Κυπαρισσίας σε Λιμεναρχείο»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΥΣΕΛΑ
Για την αναβάθμιση του Λιμενικού Σταθμού Κυπαρισσίας σε Λιμεναρχείο

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ζητώντας την αναβάθμιση του Λιμενικού Σταθμού Κυπαρισσίας σε Λιμεναρχείο και την ενίσχυσή του με κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό. Η εν λόγω αναβάθμιση κρίνεται αναγκαία για τον επαρκή έλεγχο και την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας, δεδομένης της ανάπτυξης του λιμανιού της Κυπαρισσίας και της σημαντικής αύξησης των εξυπηρετούμενων και διερχόμενων σκαφών.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω το από 27-7-2007 Υπόμνημα του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κυπαρισσίας, στο οποίο εκτίθενται οι θέσεις τους για την αναγκαιότητα αναβάθμισης του Λιμενικού Σταθμού Κυπαρισσίας σε Λιμεναρχείο και για την ενίσχυσή του με κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό.

Παρακαλώ να εξετάσετε τα εκτιθέμενα στο συνημμένο επιχειρήματα και προτάσεις με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, διότι με την αναβάθμιση και την ανάπτυξη του λιμανιού της Κυπαρισσίας αυξάνεται ήδη (και στο άμεσο μέλλον αναμένεται να αυξηθεί πολύ περισσότερο) ο αριθμός ελλιμενιζόμενων και διερχόμενων σκαφών.

Κατόπιν αυτού, είναι αναγκαίο για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας να αναβαθμιστεί ο Λιμενικός Σταθμός της Κυπαρισσίας σε Λιμεναρχείο και να ενισχυθεί ο εξοπλισμός του με ένα τουλάχιστον ταχύπλοο σκάφος, καθώς και με κατάλληλα τεχνολογικά μέσα (πομποδέκτη VHF κλπ).».