Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/7/2007

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 24  ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«Αναφορά Κουσελά για τη δασοπροστασία»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«Αναφορά Κουσελά για την προστασία
των δασικών πόρων»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«Αναφορά Κουσελά για την προστασία
των δασικών πόρων»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜ ΚΟΥΣΕΛΑ
Μέτρα για την προστασία των δασικών πόρων
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ  2007

Αναφορά Κουσελά για την προστασία των δασικών πόρων

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων �Εργων και Δημόσιας Τάξης, ζητώντας να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις των δασικών συνδικαλιστικών σωματείων (δασολόγων και δασοφυλάκων) για την αποτελεσματική προστασία των δασικών πόρων της χώρας μας και συγκεκριμένα:

 • να αναληφθεί από έναν μόνον φορέα η πολιτική ευθύνη για την ανάπτυξη, την προστασία και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος

 • να συνταχθεί διυπουργικό πρόγραμμα ανάπτυξης των δασών

 • να προσληφθεί άμεσα το απαιτούμενο δασικό προσωπικό και επιστήμονες για την ομαλή λειτουργία των δασαρχείων.

 • να ξεκινήσει άμεσα η κατάρτιση δασικών χαρτών και δασολογίου.

 • να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση της Πολιτείας να χρηματοδοτεί τις αναδασώσεις

 • να θεσπιστεί υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της δασικής υπηρεσίας

 • να αναθεωρηθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Πυροσβεστικού Σώματος

 • να γίνουν οι απαιτούμενες προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού

 • να κατεδαφιστούν όλα τα αυθαίρετα στα δάση και στις δασικές εκτάσεις

 • να ενταχθούν δασικά έργα στο 4ο ΚΠΣ

 • να κωδικοποιηθεί η δασική και η περιβαλλοντική νομοθεσία.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω την από 16-7-2007 ανοικτή επιστολή των δασικών συνδικαλιστικών σωματείων, στην οποία εκτίθενται οι θέσεις και 11 συγκεκριμένες προτάσεις τους για την αποτελεσματική προστασία των δασικών πόρων.

Παρακαλώ να εξετάσετε τα εκτιθέμενα στο συνημμένο επιχειρήματα και προτάσεις με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, ώστε να αντιμετωπισθούν άμεσα και αποτελεσματικά τα σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης των δασικών υπηρεσιών, έλλειψης σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης του δασικού τομέα και να αποφευχθούν περαιτέρω καταστροφές σε ιδιαίτερα σημαντικά δασικά οικοσυστήματα (όπως ο Ταϋγετος, ο Πάρνωνας, το Μαίναλο, η Χαλκιδική, η Πάρνηθα, το Πήλιο κ.α) και γενικότερα στους δασικούς πόρους της χώρας μας».