Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/7/2007

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 21  ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Ερώτηση για τον Επικούριο Απόλλωνα»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«Αναφορά κατέθεσε ο Δ. Κουσελάς
για τον Επικούριο Απόλλωνα»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ
 ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜ ΚΟΥΣΕΛΑ
Να αρθεί κάθε ανυπόστατη αμφισβήτηση
ότι ο Επικούριος Απόλλωνας ανήκει στα
διοικητικά όρια της Μεσσηνίας»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ  2007

Αναφορά Κουσελά για τον ναό του Επικούρειου Απόλλωνα

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, ζητώντας να αρθεί κάθε ανυπόστατη αμφισβήτηση ότι ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα ανήκει στα διοικητικά όρια του Νομού Μεσσηνίας, να ενταχθεί ο ιδιαίτερης αρχαιολογικής σημασίας χώρος των Βασσών στη νεοσύστατη Εφορεία της Μεσσηνίας και να καταργηθεί η παρ. 1α του άρθρου 9 ν. 3051/2002, η οποία ουσιαστικά ακυρώνει το προσόν της εντοπιότητας και λειτουργεί ως πρόσχημα για απαράδεκτες διεκδικήσεις σε βάρος των διοικητικών ορίων του Νομού Μεσσηνίας.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

« Σας διαβιβάζω την από 9-7-2007 επιστολή του Δημάρχου Είρας Νομού Μεσσηνίας, στην οποία επισυνάπτεται η 37/2007 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Είρας, σχετικά με την υπαγωγή του ναού του Επικούρειου Απόλλωνα στα διοικητικά όρια του Νομού Μεσσηνίας και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα και χάρτες, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο εν λόγω και ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ναός βρίσκεται μέσα στα όρια του Νομού Μεσσηνίας, όπως αυτά καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του Ν. 2888/54 στις 22-5-1961 και ειδικότερα στο Τ. Δ. Σκληρού του Δήμου Είρας.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τα συνυποβαλλόμενα επιχειρήματα και αιτήματα του Δημοτικού Συμβουλίου Είρας, ώστε:

  • να αρθούν οι ανυπόστατες αμφισβητήσεις περί της οριογραμμής των Νομών Μεσσηνίας και Ηλείας και των όμορων Δήμων Είρας και Ανδρίτσαινας, η οποία σαφώς περιγράφεται στις αποφάσεις των πενταμελών Επιτροπών καθορισμού Κοινοτικών ορίων, που ελήφθησαν σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαίρεση από το 1835 μέχρι σήμερα,

  • να ενταχθεί ο Αρχαιολογικός χώρος των Βασσών στη νεοσύστατη Εφορεία της Μεσσηνίας,

  • να καταργηθεί η παρ. 1α του άρθρου 9 Ν. 3051/2002 καθόσον ουσιαστικά ακυρώνει το προσόν της εντοπιότητας και λειτουργεί ως πρόσχημα για απαράδεκτες διεκδικήσεις σε βάρος των διοικητικών ορίων του Νομού Μεσσηνίας »