Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/7/2007

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19  ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«Να πληρωθούν οι απολυμένοι της
"Γεωργικής Βιομηχανίας
»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«Ο Δ. Κουσελάς και οι απολυμένοι της
"Γεωργικής Βιομηχανίας"
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για τις αποζημιώσεις
απολυμένων από την Α.Ε. "Γεωργική Βιομηχανία"
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜ ΚΟΥΣΕΛΑ
Να καταβληθούν οι νόμιμες αμοιβές και αποζημιώσεις
απολυμένων από την Α.Ε. "Γεωργική Βιομηχανία"
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ  2007

ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Ε. "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ"
Ερώτηση Κουσελά για να καταβληθούν οι νόμιμες αμοιβές και αποζημιώσεις απολυμένων

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας & Οικονομικών, ζητώντας την παρέμβασή τους ώστε να καταβληθούν άμεσα οι οφειλόμενες αμοιβές και αποζημιώσεις στους απολυμένους του πυρηνελαιουργικού εργοστασίου «Α.Ε. Γεωργική Βιομηχανία».

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Με αμετάκλητες Δικαστικές Αποφάσεις, έχουν επιδικαστεί ποσά που αντιστοιχούν σε νόμιμες αμοιβές και επιδόματα καθώς και αποζημιώσεις απολύσεων είκοσι περίπου εργατών και υπάλληλων, που παρείχαν νομίμως τις υπηρεσίες τους στο πυρηνελαιουργικό εργοστάσιο που διατηρούσε στην Καλαμάτα του Νομού Μεσσηνίας η «Α.Ε. Γεωργική Βιομηχανία».

Τα ανωτέρω ποσά είχαν αναγνωριστεί από την εν λόγω Εταιρεία ως οφειλόμενα, με ιδιωτικά συμφωνητικά καταρτισθέντα μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων της και των εργαζομένων στην εταιρεία αυτή.

Ωστόσο, τα ποσά αυτά ουδέποτε καταβλήθηκαν στους εργαζομένους με αποτέλεσμα να οδηγήσουν αυτούς και τις οικογένειές τους σε οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η παραπάνω Εταιρεία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής εκκαθάρισης με δικαστική απόφαση, έχει δε διορισθεί ως εκκαθαριστής η εδρεύουσα στην Αθήνα Ανώνυμη Εταιρεία «Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. Διαχειρίσεων Ενεργητικού και Παθητικού».

Επειδή έχει περαιωθεί η διαδικασία του πλειστηριασμού των ακινήτων της ανωτέρω εταιρείας χωρίς οι εργαζόμενοι να έχουν εισπράξει τα οφειλόμενα,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Προτίθενται να παρέμβουν ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων στο πυρηνελαιουργικό εργοστάσιο «Α.Ε. Γεωργική Βιομηχανία» σύμφωνα με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και να δοθεί τέλος στην οικονομική ένδεια στην οποία έχουν αδίκως περιέλθει;

  • Είναι στις προτεραιότητές τους να λάβουν υπ� όψιν και να μεριμνήσουν για την επιβεβλημένη από το Σύνταγμα εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας ; »