Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/7/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ  2007

«Ερώτηση Κουσελά για νεφροπαθείς»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«Ο Δ. Κουσελάς για τους νεφροπαθείς»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για την άμεση αντιμετώπιση
των αναγκών των νεφροπαθών»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ανάγκες των
νεφροπαθών του Νομού Μεσσηνίας»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ  2007

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών των νεφροπαθών

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, επανερχόμενος στο θέμα της αναγκαίας ενίσχυσης των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού στο νομό μας, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για την κάλυψη των αναγκών των νεφροπαθών του Νομού Μεσσηνίας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Με την υπ. αριθμ. 4313/14-2-2007 Ερώτησή μου στη Βουλή για την αντιμετώπιση των αναγκών των νεφροπαθών του νομού Μεσσηνίας, είχα αναφερθεί στα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς συμπολίτες μας, λόγω της ανεπάρκειας προσωπικού και μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού στο Νομό Μεσσηνίας.

Στην με αρ. πρωτ. 22735/16-3-2007 απάντησή του, ο κ. Υπουργός, αντί να απαντήσει στο ζητούμενο, δηλαδή με ποιο τρόπο θα καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες των νεφροπαθών από τα Νοσοκομεία Κυπαρισσίας και Καλαμάτας, αναφέρεται απλώς στις υφιστάμενες μονάδες τεχνητού νεφρού και στο προσωπικό τους, κάνοντας λόγο για λίστα αναμονής 10 ατόμων στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και 11 ατόμων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Επειδή, σε πείσμα των φιλότιμων προσπαθειών που καταβάλλονται από το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων της Κυπαρισσίας και της Καλαμάτας για την εξυπηρέτηση των νεφροπαθών, οι αντίστοιχες μονάδες Τεχνητού Νεφρού λειτουργούν στα όριά τους, ενώ σήμερα έχει μεγαλώσει , σε σχέση με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο κ. Υπουργός, η λίστα αναμονής νεφροπαθών που ταλαιπωρούνται και επιβαρύνονται οικονομικά, αναζητώντας κενά μηχανήματα στην Πάτρα και στην Αθήνα,

Επειδή, τέλος, από τις προηγούμενες Ερωτήσεις μου (Οκτώβριος 2006 και Φεβρουάριος 2007) το πρόβλημα δεν αντιμετωπίσθηκε, αντίθετα συνεχίζεται η ταλαιπωρία και η απαράδεκτη οικονομική επιβάρυνση των νεφροπαθών συμπολιτών μας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να εξασφαλίσει άμεσα την αναγκαία υποδομή και προσωπικό, ώστε να ενισχυθούν οι υφιστάμενες μονάδες Τεχνητού Νεφρού και να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες των νεφροπαθών της Μεσσηνίας;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των νεφροπαθών του Νομού Μεσσηνίας; »