Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/7/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ  2007

«Ερώτηση Κουσελά για τη διάλυση του
ΟΤΕ στο Νομό Μεσσηνίας
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Σοβαρές οι ελλείψεις στον ΟΤΕ
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«Αποδιοργάνωση του ΟΤΕ στη Μεσσηνία
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ  2007

Ερώτηση Κουσελά για τη διάλυση του ΟΤΕ στο Νομό Μεσσηνίας

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ζητώντας να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές ελλείψεις του ΟΤΕ, που δημιουργούν εικόνα διάλυσης, στο Νομό Μεσσηνίας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Κύριε Υπουργέ,

Είναι γνωστό ότι η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ και η ένταξή του στο καθεστώς Ανωνύμων Εταιρειών, του παρέχει το δικαίωμα να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς, αρκεί να μην παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Αν λάβει όμως κανείς υπ� όψιν ότι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών θεωρούνται υπηρεσίες πρώτης ανάγκης , θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα για την ορθή διαχείρισή τους.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως μέτοχος της ΟΤΕ Α.Ε., δικαιούται και υποχρεούται να ελέγχει τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της, όπως προκύπτει από τη λειτουργία των καταστατικών οργάνων της.

Εν προκειμένω, η Κυβέρνηση όχι μόνο απέχει από την άσκηση της εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΟΤΕ, αλλά αδιαφορεί παντελώς με αποτέλεσμα τη διάλυσή του σε όλη την Επικράτεια και στα διάφορα διαμερίσματα της χώρας.

Συγκεκριμένα, στο νομό Μεσσηνίας, οι κάτοικοι ζουν σε καθεστώς αποδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΟΤΕ, καθ� όσον καταστήματα κλείνουν οριστικά λόγω έλλειψης του αναγκαίου προσωπικού.

Π.χ. η Κυπαρισσία είχε 6 άτομα μέχρι τον Απρίλιο του 2006. Μετά την αποχώρηση υπαλλήλων με εθελουσία έξοδο, παρέμεινε μόνο ένας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του καταστήματος.

Στα Φιλιατρά το κατάστημα λειτουργεί με ένα άτομο που αντικαθίσταται, όταν απουσιάζει, από άλλο άτομο του καταστήματος της Κυπαρισσίας, ή σε περίπτωση αδυναμίας το κατάστημα κλείνει.

Στους Γαργαλιάνους από τα 3 άτομα που υπηρετούσαν, έχουν μείνει μόνο 2.

Στο Κοπανάκι επίσης από τους 3 υπαλλήλους που υπηρετούσαν έχουν μείνει μόνο 2.

Στο Μελιγαλά, μετά την αποχώρηση ενός υπαλλήλου με σύνταξη, έμειναν μόνο 2.

Στην Κορώνη το κατάστημα λειτουργεί με αποσπασμένη υπάλληλο από την ΟΤΕ GLOBΕ !!!

Οι παραπάνω δυσλειτουργίες εξανάγκασαν τους κατοίκους των περιοχών, κυρίως τους τουριστικούς επιχειρηματίες, να προβούν σε διαβήματα προσπαθώντας να υπενθυμίσουν στην Κυβέρνηση, ότι πρέπει να παρέμβει δραστικά ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω αποδόμηση των υπηρεσιών του ΟΤΕ της περιοχής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να παρέμβει ώστε να αποτραπεί η οριστική διακοπή της λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων του ΟΤΕ στο Νομό Μεσσηνίας;

  • Τι μέτρα πρόκειται να λάβει ώστε να διασφαλιστεί η άμεση στελέχωση των Υπηρεσιών στα ανωτέρα καταστήματα, που λειτουργούν με αποσπασμένους, από άλλες, πολλές φορές άσχετες υπηρεσίες;

  • Η Κυβέρνηση έλαβε άραγε υπ΄ όψιν ότι μια Ανώνυμη Εταιρία λειτουργεί αποκλειστικά με στόχο το κέρδος παρέχοντας υπηρεσίες με υψηλό κόστος για τους φορολογούμενους πολίτες χωρίς το αντίστοιχο αντίκρισμα των υπηρεσιών αυτών σε ποιότητα και σε αποτελεσματικότητα ; »