Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/6/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ  2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Στο προσκήνιο και πάλι οι μελέτες Βέργας,
Ασπροχώματος και Μ. Μαντίνειας
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για τα σχέδια Βέργας,
Μ. Μαντίνειας, Ασπροχώματος
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Να ολοκληρωθούν άμεσα τα πολεοδομικά σχέδια
Βέργας, Ασπροχώματος και Μικρής Μαντίνειας
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΓΑΣ, ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

Ερώτηση Κουσελά για τα Πολεοδομικά σχέδια της Βέργας, του Ασπροχώματος και της Μικρής Μαντινείας

Ο Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων �Εργων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, ζητώντας εξηγήσεις για τα σοβαρά προβλήματα ολοκλήρωσης των πολεοδομικών Σχεδίων της Βέργας, του Ασπροχώματος και της Μικρής Μαντίνειας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Το 1994 ελήφθη απόφαση από το ΥΠΕΧΩΔΕ για την εκπόνηση των πολεοδομικών μελετών στα Δημοτικά Διαμερίσματα Βέργας, Ασπροχώματος και Μικρής Μαντίνειας του Δήμου Καλαμάτας.

Από τότε μέχρι σήμερα, σημειώνονται αλλεπάλληλα προβλήματα και σοβαρές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση, έγκριση και επικύρωση των μελετών, καθώς και στην έκδοση των αναγκαίων πράξεων εφαρμογής τους.

Η μελέτη της Βέργας είχε εγκριθεί, με Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (ΦΕΚ 1228Δ/16-11-2005) από το 2005. Απέχουμε όμως πολύ από την αναγκαία πράξη εφαρμογής της, δεδομένου ότι προέκυψαν τυπικά προβλήματα και προσφυγές στο ΣτΕ, επειδή η μελέτη έπρεπε να εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με Υπουργική Απόφαση.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η συνέχιση της πολεοδομικής μελέτης του Ασπροχώματος, η οποία είχε εγκριθεί με το ΦΕΚ 451/28.4.2005. Από τότε εκκρεμεί γιατί εδώ και 2 χρόνια δεν δίνεται εντολή από το ΥΠΕΧΩΔΕ να ξεκινήσει η πράξη εφαρμογής της.

Τέλος, η μελέτη της Μικρής Μαντίνειας παραμένει σε εκκρεμότητα στο ΥΠΕΧΩΔΕ, παρ� ότι έχει αποφανθεί θετικά εδώ και πάνω από ένα χρόνο το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Και εδώ ως κύρια αιτία αναφέρεται η μη εξόφληση του μελετητή, (του οφείλονται 52.000 ευρώ), ο οποίος πρέπει να διορθώσει τη μελέτη ως προς τις ενστάσεις που γίνονται αποδεκτές και να την παραδώσει στο Δήμο. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει και τρίτη ανάρτησή της, μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο σχέδιο, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, να επιστραφεί η μελέτη στο ΥΠΕΧΩΔΕ, να εγκριθεί, να δημοσιευθεί με Π.Δ. στο ΦΕΚ και κατόπιν να σταλεί προς επικύρωση στο ΣτΕ, οπότε θα τεθεί θέμα έκδοσης και κόστους της αντίστοιχης πράξης εφαρμογής.

Επειδή η διαδικασία έγκρισης και επικύρωσης των εν λόγω πολεοδομικών μελετών έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρονοβόρα, ενώ εκτιμάται ότι θα απαιτήσει ακόμα σημαντικό χρόνο (ακριβέστερα, χρόνια...) μέχρι την περάτωσή της,

Επειδή όλο αυτό το διάστημα ταλαιπωρούνται χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, αλλιώς καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα Γολγοθά για να οικοδομήσουν και να αποκτήσουν την απαιτούμενη άδεια,

Επειδή με τις πολύχρονες καθυστερήσεις απαξιώνεται κάθε έννοια πολεοδομικού ελέγχου και σχεδιασμού στις εν λόγω αναπτυσσόμενες και με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού περιοχές,

Επειδή, τέλος, ως βασικός λόγος καθυστέρησης αναφέρεται η μη διάθεση, από τα συναρμόδια Υπουργεία, των αναγκαίων πιστώσεων, ώστε αφ� ενός να εξοφληθούν οι μελετητές και να ολοκληρώσουν ομαλά το έργο τους , αφ� ετέρου να προχωρήσουν οι αναγκαίες πράξεις εφαρμογής,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

  • Για ποιο, τελικά, λόγο καθυστερεί η έγκριση και η επικύρωση των μελετών για τα Δ.Δ. Βέργας, Μ. Μαντίνειας και Ασπροχώματος;

  • Αληθεύει ότι δεν έχουν εξοφληθεί οι μελετητές και αν ναι, για ποιο λόγο;

  • Προτίθενται να διαθέσουν τις αναγκαίες πιστώσεις για την πληρωμή των μελετητών και την ολοκλήρωση των μελετών και αν ναι, τι πιστώσεις έχουν διασφαλιστεί γι� αυτό το σκοπό και πότε θα τους καταβληθούν αυτές;

  • Ποιο είναι το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και εφαρμογή της κάθε μελέτης;

  • Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την επίσπευση της ολοκλήρωσης αυτού του έργου και �κυρίως- για την έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότησή του; »