Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/6/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ  2007

«Πρόσληψη προσωπικού στο Πανεπιστήμιο
ζητεί ο Κουσελάς
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

«Αναφορά των συμβασιούχων του Πανεπιστημίου στη Βουλή
ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

«Ζητάει προσλήψεις
ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΘΕΛΕΙ Ο Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

«ΚΟΥΣΕΛΑΣ:Άμεση αντιμετώπιση των αναγκών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την πρόσληψη
του απαραίτητου προσωπικού
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Άμεση αντιμετώπιση των αναγκών με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού

O βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τις επιτακτικές ανάγκες πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων και πρόσληψης διοικητικού και τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω το από 13-6-2007 έγγραφο του Προέδρου της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του ΥΠΕΠΘ, τα οποία στηρίζουν το εύλογο αίτημα του Πανεπιστημίου για την άμεση ανάγκη κάλυψης των κενών που προκύπτουν από την επικείμενη αποχώρηση 67 συμβασιούχων διοικητικών και τεχνικών υπαλλήλων του εν λόγω ΑΕΙ, , αλλά και σοβαρών και χρονιζόντων κενών στελέχωσής του.

Παρακαλώ να επιληφθείτε των αιτημάτων που εκτίθενται στο συνημμένο, τα οποία υιοθετούνται, στηρίζονται και προτείνονται και από το ΥΠΕΠΘ, με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, διότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να διακοπεί η λειτουργία του Πανεπιστημίου, είναι δε εύλογο και επιτακτικό να δοθεί κατάλληλη διέξοδος στην αγωνία των επί χρόνια υπηρετούντων διοικητικών και τεχνικών υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».