Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/6/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ  2007

«Ερώτηση Κουσελά για το Καλαμάτα -
Πύλος - Μεθώνη
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για τον άξονα Καλαμάτας-
Ριζόμυλου- Πύλου- Μεθώνης
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για το δρόμο Ριζόμυλου - Πύλου»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

Ερώτηση Δημ. Κουσελά για τον άξονα Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Πύλου-Μεθώνης

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Eργων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίοι πόροι για την ανακατασκευή του οδικού άξονα Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Πύλου-Μεθώνης.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Στην περιοχή της Πυλίας (Πύλος, Ρωμανού, Ριζόμυλος) θα λειτουργήσει από το 2008, στην ΠΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας, μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας.

Η ευρύτερη περιοχή της Πυλίας είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με μεγάλη πολιτιστική, περιβαλλοντική και τουριστική σημασία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποτελέσει η περιοχή αυτή μια αναβαθμισμένη «Πύλη της Νότιας Πελοποννήσου» και να αναδειχθεί ευρύτερα η Νοτιοδυτική Μεσσηνία, είναι να διασφαλιστεί η ασφαλής και ταχεία σύνδεσή της με το Αεροδρόμιο και την πρωτεύουσα του Νομού, κάτι που επιβάλλει την κατά προτεραιότητα ανακατασκευή του οδικού άξονα Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Πύλου-Μεθώνης. Ο άξονας αυτός είναι κρίσιμης σημασίας, διότι εξυπηρετεί τις μετακινήσεις μεγάλου αριθμού τουριστών και κατοίκων.

H μελέτη για τον δρόμο Καλαμάτα-Ριζόμυλος είχε ανατεθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, τη δε μελέτη για τον δρόμο Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη είχε δεσμευτεί να την αναθέσει το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Επειδή μέχρι σήμερα σημειώνονται σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση αυτών των μελετών, με αποτέλεσμα η εκτέλεση των αναγκαίων έργων στον άξονα Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Πύλου-Μεθώνης να παραπέμπεται για χρηματοδότηση από το Δ� ΚΠΣ, εφόσον ολοκληρωθούν οι μελέτες,

Επειδή εκτιμάται ότι οι πόροι του Δ� ΚΠΣ που αναλογούν στην Περιφέρεια δεν επαρκούν να καλύψουν τις σημαντικές ανάγκες του οδικού δικτύου της Μεσσηνίας, αφού μετά τα έργα-γέφυρες αξίας 50 εκ. ευρώ, θα απομείνουν μόνον 60 εκ. ευρώ για τις ανάγκες του οδικού δικτύου ολόκληρης της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Επειδή η τουριστική και η γενικότερη ανάπτυξη του νομού Μεσσηνίας δεν εξαντλείται στους μεγάλους εθνικούς οδικούς άξονες, αλλά οφείλει να συνδυάζεται με επαρκές και σύγχρονο εσωτερικό οδικό δίκτυο, με προτεραιότητα σε οδικούς άξονες ιδιαίτερης σημασίας για την τουριστική ανάπτυξη, όπως ο άξονας Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Πύλου-Μεθώνης,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

  • Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες για τους δρόμους Καλαμάτας-Ριζόμυλου και Ριζόμυλου-Πύλου-Μεθώνης; Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν;

  • Προτίθενται να εντάξουν την υλοποίηση του άξονα Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Πύλου-Μεθώνης στο τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ;,

  • Τι μέτρα προτίθενται να πάρουν και με ποιο χρονοδιάγραμμα, ώστε ο συγκεκριμένος οδικός άξονας, έργο κομβικής σημασίας για την τουριστική και τη γενικότερη ανάπτυξη της Μεσσηνίας, να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί κατά προτεραιότητα; »