Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/6/2007

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

Κουσελάς και άλλοι πέντε για τα δομημένα ομόλογα

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων για την υπόθεση της δομημένου ομολόγου από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων έκαναν 6 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και ο Δημ. Κουσελάς.

Μεταξύ των άλλων οι βουλευτές ερωτούν; Γιατί το υπουργείο Οικονομικών έδωσε έγκριση για τις διαδοχικές αναθεωρήσεις του Προϋπολογισμού του ταμείου, με τις οποίες ανέβηκε το όριο για αγορές χρεωγράφων από 100.000 ευρώ σε 98,6 εκ. ευρώ. Αν ενημερώθηκε το υπουργείο Οικονομικών από τον πρόεδρο του Ταμείου για την αγορά του δομημένου ομολόγου των 10 εκ. ευρώ. Ποια είναι η λογιστική απώλεια από την αγορά του ομολόγου. Ποια άλλα ομόλογα αγοράστηκαν από το ίδιο Ταμείο το 2006 βάσει των εγκρίσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Πώς εξηγείται ότι ένας έμπειρος διαχειριστής όπως ο πρόεδρος του Ταμείου Παύλος Περραάτης, ρευστοποιεί μαζικά και εσπευσμένα μετοχές της κορυφαίας ελληνικής τράπεζας για να αγοράσει μαζικά κρατικά ομόλογα.