Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/5/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 26 ΜΑΪΟΥ  2007

«Ο Δ. Κουσελάς για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για την υποστήριξη
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για την υποστήριξη
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για τις μαθησιακές δυσκολίες»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2007

Κάλυψη των αναγκών για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Ο Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκθέτοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (προβλήματα λόγου, δυσλεξία κλπ) και οι γονείς τους, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης. Ο Μεσσήνιος βουλευτής αναφέρεται ειδικά στις πρωτοβουλίες του Συλλόγου Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας του Δήμου Νέστορος, ζητώντας άμεση κάλυψη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες του συγκεκριμένου σχολείου με ειδικούς δασκάλους και τη λήψη μέτρων για αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη ανάλογων αναγκών στο σύνολο του Νομού.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Δήμου Νέστορος Νομού Μεσσηνίας, με έγγραφα, επιστολές και εκδηλώσεις του έχει εδώ και καιρό αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (προβλήματα λόγου, δυσλεξία κλπ) στο συγκεκριμένο σχολείο και γενικότερα στο Νομό Μεσσηνίας, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών τους.

Στο σύνολο της χώρας εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 100.000 οικογένειες που έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία βιώνουν σοβαρά προβλήματα και διακρίσεις, για ανάγκες που θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με έγκαιρη διάγνωση και με κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Ο αριθμός αυτών των παιδιών είναι σημαντικός και στη Μεσσηνία, η δε έγκαιρη διάγνωση των αναγκών τους προϋποθέτει κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σωστή ενημέρωση των γονέων και αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), ώστε να μπορούν να διαγνώσουν εγκαίρως τα προβλήματα και να στηρίξουν συμβουλευτικά τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Επειδή, πέραν της έγκαιρης διάγνωσης, απαιτείται η συστηματική υποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από δασκάλους ειδικής αγωγής, που η Πολιτεία οφείλει να διαθέσει σε κάθε σχολική κοινότητα όπου παρουσιάζεται ανάγκη, καθώς και ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο (Ρυθμίσεις για το σύστημα ειδικής αγωγής) για την εκπαιδευτική κάλυψη αυτών των μαθητών,

Επειδή οι γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες επιβαρύνονται οι ίδιοι με έξοδα μαθησιακής υποστήριξης των παιδιών τους, τα οποία είναι δυσβάσταχτα για το κατά κανόνα χαμηλό εισόδημά τους,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  •  Προτίθεται να προσλάβει άμεσα δάσκαλο ειδικής αγωγής για την κάλυψη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νομού Μεσσηνίας;

  •  Πόσοι δάσκαλοι ειδικής αγωγής υπηρετούν στο Νομό Μεσσηνίας, σε ποια σχολεία και πόσα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες καλύπτουν ανά σχολείο;

Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει:

  •  για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κ.Δ.Α.Υ στο Νομό Μεσσηνίας και για την κατάλληλη ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων σε ολόκληρο τον Νομό;

  •  για την προώθηση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για μια ολοκληρωμένη οργάνωση της εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες;

  •  για την πρόσληψη του αναγκαίου ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού;»