Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/5/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 23 ΜΑΪΟΥ  2007

«Ερώτηση Κουσελά για τους
Γεωργικούς Συμβούλους»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Καθυστερημένη ενεργοποίηση των
Γεωργικών Συμβούλων»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2007

«Ερώτηση του Δ. Κουσελά για την
καθυστερημένη ενεργοποίηση του θεσμού
των Γεωργικών Συμβούλων»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για τους γεωργικούς συμβούλους»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2007

Προβλήματα στην εφαρμογή της νέας ΚΑΠ
ΕΡΩΤΗΣΗ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας να πληροφορηθεί τους λόγους των σοβαρών καθυστερήσεων στην εφαρμογή του θεσμού των Γεωργικών Συμβούλων, που σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 1782/2003 έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από την 1-1-2007, ενώ ακόμα εκκρεμούν οι απαιτούμενες για την εφαρμογή του Υπουργικές Αποφάσεις.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Με τoν Κοινοτικό Κανονισμό 1782/03, θεσπίστηκε ο θεσμός των Γεωργικών Συμβούλων, ο οποίος έπρεπε να είχε εφαρμοσθεί από την 01-01-2007, με σκοπό την ενημέρωση των αγροτών για τη σωστή εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π.

Με ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη χώρα μας όχι μόνο δεν έχει ξεκινήσει έγκαιρα η εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, αλλά ακόμα και η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε πριν δύο μήνες, ύστερα από πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ, έχει περιπέσει σε πλήρη αδράνεια.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν ακόμα εκδοθεί διάφορες Αποφάσεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία και τον τρόπο παροχής γεωργικών συμβουλών, τη διαδικασία καταβολής στους αγρότες των ενισχύσεων που δικαιούνται για τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.λ.π.

Επειδή η καθυστέρηση εφαρμογής του θεσμού των Γεωργικών Συμβούλων δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π. στη χώρα μας,

Επειδή η ενημέρωση και η εκπαίδευση των αγροτών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δραστικές αλλαγές που συντελούνται στον αγροτικό τομέα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Γιατί δεν εφαρμόστηκε και στη χώρα μας από την 1-1-2007 ο θεσμός των Γεωργικών Συμβούλων, όπως συνέβη σε άλλα κράτη της Ε.Ε. και όπως προβλέπει ο Κοινοτικός Κανονισμός;

  • Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί το κανονιστικό πλαίσιο και οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, προκειμένου να προχωρήσει ο θεσμός αυτός και στη χώρα μας;»