Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/5/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 10 ΜΑΪΟΥ  2007

«Ερώτηση Κουσελά για να αυξηθούν
οι πρόωρες συντάξεις των αγροτών
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Να αυξηθούν οι πρόωρες συντάξεις
των αγροτών
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για να αυξηθούν
οι πρόωρες συντάξεις των αγροτών
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2007

«Ο Κουσελάς για τις πρόωρες συντάξεις»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2007

Ερώτηση Κουσελά για να αυξηθούν οι πρόωρες συντάξεις των αγροτών

O βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας να αυξηθούν οι πρόωρες συντάξεις των αγροτών, σε ποσοστό τουλάχιστον ανάλογο με τη σημαντική αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Ο θεσμός της πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών ήταν ένας καινοτόμος και πρωτοποριακός θεσμός που ξεκίνησε το 1983, με σκοπό αφ� ενός να βελτιώσει τη ηλικιακή σύνθεση του αγροτικού πληθυσμού, αφ� ετέρου να εμπεδώσει κλίμα ασφάλειας για τους αποχωρούντες αγρότες.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι συντάξεις αυτές έχουν σταματήσει να αυξάνονται παράλληλα με τις υπόλοιπες συντάξεις.

Επειδή από το 2000, που η πρόωρη αγροτική σύνταξη είχε ορισθεί στο ποσό των 366,83 ευρώ μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία αύξηση,

Επειδή το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό, αφού συναρτάται με τις ανάγκες διαβίωσης των δικαιούχων αγροτών, οι οποίες έχουν σημαντικά αυξηθεί κατά το ίδιο διάστημα,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  •  Για ποιους λόγους δεν αναπροσαρμόσθηκαν οι πρόωρες συντάξεις των αγροτών μέχρι σήμερα;

  •  Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να αυξηθούν οι εν λόγω συντάξεις, τουλάχιστον κατά ποσοστό ανάλογο της αύξησης του κόστους διαβίωσης και πότε προτίθενται να προχωρήσουν στις αντίστοιχες αναγκαίες αυξήσεις; »