Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/4/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007

«Ίδρυση Σχολής Τουριστικών Μονάδων
ζητά ο Δ. Κουσελάς
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Να ιδρυθεί Ανώτατη Σχολή Διοίκησης και
Οργάνωσης τουριστικών μονάδων στην Καλαμάτα
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Πανεπιστημιακή σχολή για τουρισμό
στην Καλαμάτα
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007

Όπως στην Ελβετία
ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΖΗΤΑ Ο Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

O βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ζητώντας να ιδρυθεί Σχολή Διοίκησης και Οργάνωσης Τουριστικών Μονάδων στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Την Ερώτηση αυτή ο κ. Κουσελάς την κοινοποίησε και στους φορείς του Νομού Μεσσηνίας (Πανεπιστήμιο Πελ/σου, Νομαρχιακό Συμβούλιο Μεσσηνίας, Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, Επιμελητήριο Μεσσηνίας, Ένωση Ξενοδόχων Ν. Μεσσηνίας, πολιτικά κόμματα), καθώς και στον επενδυτή της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο.

Στην επιστολή που τους έστειλε υπογραμμίζεται ότι «η ίδρυση και η λειτουργία αυτής της Σχολής στη Μεσσηνία, στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι μια αναγκαιότητα, αφού οι ανάγκες διαμόρφωσης εξειδικευμένων managers και ανώτερων στελεχών μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων δεν καλύπτονται ούτε από το ΙΕΚ που εξήγγειλε πρόσφατα η Υπουργός Τουρισμού, ούτε έχουν αποδειχθεί στοιχειωδώς ελκυστικές σε επίπεδο ΤΕΙ, ώστε να λειτουργήσουν στο πλαίσιο του ΤΕΙ Καλαμάτας, όπως δείχνει η αντίστοιχη πανελλαδική εμπειρία». Τέλος τονίζεται ότι «απαιτείται η στήριξη όλων των παραγόντων της Μεσσηνίας για την ευόδωση αυτής της πρότασής του».

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Ο τουρισμός ποιότητας και η προσφορά αναβαθμισμένων τουριστικών υπηρεσιών αποτελούν βασικό στόχο και προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου και ειδικότερα της Μεσσηνίας, στην οποία υλοποιούνται σημαντικότατες τουριστικές επενδύσεις, στο πλαίσιο των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) Ρωμανού, Πύλου και Ριζόμυλου.

Οι επενδύσεις αυτές και η γενικότερη ανάπτυξη του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, αναμφίβολα θα απαιτήσουν σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων στελεχών οργάνωσης και διοίκησης μεγάλων τουριστικών μονάδων, επιπέδου ανώτατης εκπαίδευσης.

Από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει στη χώρα μας Σχολή σε επίπεδο ΑΕΙ που να εκπαιδεύει τέτοια στελέχη, κατ� αναλογία της αντίστοιχης πρότυπης Σχολής που λειτουργεί στην Ελβετία.

�Ηδη πληροφορούμαι ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να λειτουργήσει Ανώτατη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Τουριστικών Μονάδων, στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πειραιά.

�Όμως, ο τουρισμός είναι πρώτιστα υπόθεση της Περιφέρειας, η δε περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικότερα ο Νομός Μεσσηνίας βασίζουν σε καθοριστικό βαθμό την ανάπτυξή τους στον τουρισμό.

Επειδή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με τη μέχρι σήμερα λειτουργία του, έχει αναδειχθεί σε σημαντικό και αναντικατάστατο παράγοντα ανάπτυξης ολόκληρης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι δε σε θέση να σχεδιάσει και να λειτουργήσει πρότυπη Σχολή Διοίκησης Τουριστικών Μονάδων, η οποία θα συμβάλλει πολλαπλασιαστικά και συνδυασμένα με την ανάπτυξη της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας και με τη γενικότερη αναβάθμιση των τουριστικών δραστηριοτήτων στη Νότια Πελοπόννησο,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  • Είναι όντως στις προθέσεις του Υπουργείου να ιδρύσει Σχολή Διοίκησης και Οργάνωσης Τουριστικών Μονάδων σε πανεπιστημιακό επίπεδο;

  • Εξετάζει το ενδεχόμενο η Σχολή αυτή να λειτουργήσει στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ειδικότερα στην Καλαμάτα; »