Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/3/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για τις υποχρεώσεις
του ΥΠ.ΠΟ. απέναντι στη ΔΕΠΑΚ»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗ  ΚΟΥΣΕΛΑ
Αθέτηση των υποχρεώσεων του υπουργείου
Πολιτισμού απέναντι στη ΔΕΠΑΚ
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για τη χρηματοδότηση
της ΔΕΠΑΚ»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

«ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΕΠΑΚ
Ερώτηση Κουσελά για την αθέτηση των
υποχρεώσεων του ΥΠΠΟ»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

Τηρήστε τις υποσχέσεις σας
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΕΠΑΚ

O βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Πολιτισμού, επανερχόμενος στο θέμα της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων του Υπουργείου για την επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (ΔΕΠΑΚ).

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Στην με αρ. πρωτ. 818/3-11-2006 Ερώτησή μου με θέμα την επιχορήγηση της ΔΕΠΑΚ και ΔΙΚΕΧΟ Καλαμάτας, έθεσα το ζήτημα της τήρησης, εκ μέρους του ΥΠΠΟ, της τριετούς Προγραμματικής σύμβασης (23-1-2006-23-1-2009) για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εκ της οποίας απορρέει η υποχρέωση του ΥΠΠΟ να χρηματοδοτεί τη ΔΕΠΑΚ με 480.000 ευρώ ετησίως. Επί πλέον, αναφέρθηκα στις σωρευμένες υποχρεώσεις του ΥΠΠΟ απέναντι στη ΔΕΠΑΚ και από επιχορηγήσεις προηγουμένων ετών, ειδικότερα στα 380.410,86 ευρώ υπόλοιπο επιχορήγησης του 2005 και στα 480.000 ευρώ οφειλόμενα για το 2006.

Στην με αρ. πρωτ, ΥΠΠΟ/ΓΡ ΥΠ/Κ.Ε/41 απάντησή του, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι έχει εγκριθεί επιχορήγηση της ΔΕΠΑΚ με το ποσό των 100.000 ευρώ, χωρίς να αναφερθεί στην τήρηση των συνολικών συμβατικών υποχρεώσεων του ΥΠΠΟ για το έτος 2006, ούτε στα οφειλόμενα των προηγουμένων ετών.

Επειδή πέραν της εγκριθείσας επιχορήγησης των 100.000 ευρώ δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα από το ΥΠΠΟ στη ΔΕΠΑΚ το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης έτους 2006, ούτε τα οφειλόμενα του 2005,

Επειδή οι ειλημμένες υποχρεώσεις του ΥΠΠΟ απέναντι στους πολίτες και στην πολιτιστική ανάπτυξη της Καλαμάτας σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν στο ποσό των 100.00 ευρώ που ενέκρινε και κατέβαλε το ΥΠΠΟ,

Επειδή θα απαιτηθεί να τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις του ΥΠΠΟ απέναντι στη ΔΕΠΑΚ και στο Δήμο Καλαμάτας και για το έτος 2007,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  • Προτίθεται να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντι στη ΔΕΠΑΚ και το Δήμο Καλαμάτας;

  • Πότε σκοπεύει να εξοφλήσει τα σωρευμένα υπόλοιπα επιχορηγήσεων, ώστε να μην παρεμποδιστεί η ομαλή λειτουργία της ΔΕΠΑΚ;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου αφ� ενός να μην επαναληφθεί παρόμοια αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΥΠΠΟ, αφ� ετέρου να υπάρξει πλήρης και έγκαιρη κάλυψη των συμβατικών του υποχρεώσεων για το έτος 2007 ; »