Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/3/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Δ. Κουσελά για την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη των Ελλήνων ομογενών της Αυστραλίας»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡ. ΝΙΩΤΗ
Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Ελλήνων ομογενών της Αυστραλίας»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

«Ο Κουσελάς για τους ομογενείς της Αυστραλίας»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Ελλήνων
ομογενών της Αυστραλίας
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Ερώτηση για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Ελλήνων ομογενών της Αυστραλίας

Μετά από αιτιολογημένο αίτημα Ελλήνων ομογενών της Αυστραλίας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, την οποία προσυπογράφει και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γρηγόρης Νιώτης.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Οι απόδημοι Έλληνες που κατοικούν σε τρίτες χώρες, όταν επιστρέφουν στη χώρα μας για μόνιμη εγκατάσταση, αναγκάζονται να κάνουν προαιρετική ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καταβάλλοντας 8,5% επί του ποσού της σύνταξής τους στην αλλοδαπή, διότι δεν υπάρχουν διμερείς συμβάσεις μεταξύ της Ελλάδος και των αντίστοιχων χωρών. Το καθεστώς αυτό ισχύει και για τους Έλληνες της Αυστραλίας, οι οποίοι έχουν αρχίσει να διατυπώνουν αντιδράσεις, ύστερα μάλιστα από την πραγματοποιηθείσα αύξηση κατά 0,5% που ισχύει από το 2006.

Οι συγκεκριμένοι ομογενείς θεωρούν ότι αντιμετωπίζονται από το Κράτος σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και ότι θίγεται κατάφωρα το δικαίωμά τους να είναι ίσοι απέναντι στο νόμο, με τους Έλληνες κατοίκους τρίτων χωρών, με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει διμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης. Εκφράζουν δε το παράπονο ότι η χώρα μας, με αυτού του είδους την αντιμετώπιση, τους αναγκάζει για δεύτερη φορά να παραμένουν μακριά από την Ελλάδα. Έφυγαν νέοι, δούλεψαν σκληρά στην αλλοδαπή και τώρα που θέλουν να εγκατασταθούν ηλικιωμένοι και ανήμποροι, στον τόπο τους, το κράτος δεν τους το επιτρέπει, αφού με την εν λόγω ρύθμιση περικόπτεται σοβαρά η σύνταξή τους.

Το θέμα αυτό, πέραν των κοινωνικών προεκτάσεών του, έχει και σοβαρές οικονομικές συνέπειες, αφού ο μη επαναπατρισμός των Ελλήνων της Αυστραλίας, αρκετοί από τους οποίους έχουν δημιουργήσει σοβαρές αποταμιεύσεις, έχει ως συνέπεια οι αποταμιεύσεις αυτές να μην εισάγονται και να μην επενδύονται στη χώρα μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός :

� Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεών του με το Κράτος της Αυστραλίας, προκειμένου να επισπευσθεί ο χρόνος υπογραφής από τα δύο Κράτη της διμερούς συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ώστε να εξασφαλιστούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τους απόδημους Έλληνες που μετοικούν στη χώρα μας ;

� Είναι στις προτεραιότητές του να μεριμνήσει άμεσα για την τροποποίηση της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να καθοριστούν ενιαία κριτήρια υπαγωγής των απόδημων Ελλήνων συνταξιούχων της Αυστραλίας στο ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς της χώρας μας ; Με τη ρύθμιση αυτή, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κράτους μας ως Κράτος δικαίου, θα ικανοποιηθεί το αίτημα των συμπατριωτών μας της Αυστραλίας και θα επιλυθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη νομική, οικονομική και κοινωνική του βάση. »