Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/11/2008

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2008
" Σε τροχιά υλοποίησης έργα Πολιτισμού στον Νομό Μεσσηνίας"

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2008
"Απάντηση Λιάπη σε Κουσελά για τα έργα του υπουργείου Πολιτισμού στη Μεσσηνία"

Σε τροχιά υλοποίησης έργα Πολιτισμού στον Νομό Μεσσηνίας
05.11.08

Σε τροχιά υλοποίησης έργα Πολιτισμού στον Νομό Μεσσηνίας 05.11.08 Ενημερωτική απάντηση έστειλε ο υπουργός Πολιτισμού, Μιχάλης Λιάπης, στον βουλευτή Μεσσηνίας, Δημήτρη Κουσελά, σε ερώτηση - αίτηση που είχε καταθέσει ο Μεσσήνιος βουλευτής αναφορικά με την πορεία των έργων Πολιτισμού που υλοποιούνται στον Νομό στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ αλλά και του ΕΣΠΑ.

Στην επιστολή - απάντηση ο υπουργός Πολιτισμού αναφέρει μεταξύ άλλων: «Όσον αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πολιτισμός” στον Νομό Μεσσηνίας ως έργο γέφυρα για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο έχει δηλωθεί το έργο με τίτλο “Μέγαρο Χορού Καλαμάτας”, ενώ τα υπόλοιπα έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του 2008. Όσον αφορά στο ΠΕΠ, το σύνολο των έργων του Υπουργείου Πολιτισμού στον Νομό Μεσσηνίας, προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τρέχον κοινοτικό πλαίσιο. Όσον αφορά στον προγραμματισμό του Υπουργείου για τον Νομό Μεσσηνίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, σας πληροφορούμε ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πολιτισμός” έχουν ενταχθεί μελέτες ωρίμανσης για έργα των Εφορειών Αρχαιοτήτων που στη δικαιοδοσία τους ανήκει και ο Νομός Μεσσηνίας. Οι Φορείς του Υπουργείου έχουν χρηματοδοτηθεί για την εκπόνησή τους και το τρέχον διάστημα πρόκειται να δηλωθούν οι σχετικές δαπάνες. Οι χώροι, τα μνημεία και τα Μουσεία για τα οποία θα ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες μέχρι το τέλος του 2008, θα αποτελέσουν κατά προτεραιότητα τις προτάσεις του Υπουργείου για έργα που θα υλοποιηθούν στο ΕΣΠΑ. Παράλληλα, συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό η διαδικασία καταγραφής των πλέον ωρίμων έργων του Υπουργείου, τα οποία θα προωθηθούν προς ένταξη στο μέλλον στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ». Επιπρόσθετα, στην επιστολή του υπουργού Πολιτισμού επισυναπτόταν και διευκρινιστικός πίνακας των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Νομό με πληροφορίες για τους Φορείς υλοποίησης, τις δαπάνες και τα ποσοστά απορρόφησης. Σύμφωνα λοιπόν με τον επισυναπτόμενο πίνακα, ποσοστό απορρόφησης 100% έχουν τα έργα: Δίκτυο Μουσείων Μάνης και Συντήρηση κειμηλίων, τοιχογραφιών, εικόνων, γλυπτών, ξυλόγλυπτων τέμπλων του Νομού, με Φορέα υλοποίησης την 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και ποσοστό απορρόφησης 90,1 %. Το έργο στερέωσης και ανάδειξης του Κάστρου Καλαμάτας προϋπολογισμού 1.613.633 ευρώ. Επίσης καταγράφονται ποσοστά απορρόφησης 93,1% και 89,2% για τη στερέωση και αποκατάσταση του Κάστρου Κορώνης και την αποκατάσταση μνημείων - διαμόρφωση χώρου αρχαίας Μεσσήνης - Ιθώμης αντίστοιχα. Τέλος τα μικρότερα ποσοστά απορρόφησης συγκεντρώνουν τα έργα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ με ποσοστό απορρόφησης 28,5% και το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας προϋπολογισμού 12.700.000 ευρώ με Φορέα υλοποίησης τον Δήμο Καλαμάτας και ποσοστό απορρόφησης 33,5%.