Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/2/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Δ. Κουσελά για διαχείριση
δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΟΝ ΜΠΑΣΙΑΚΟ
6 ερωτήματα για τη διανομή του Εθνικού
Αποθέματος της Ενιαίας Ενίσχυσης»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Ερώτηση για τη διαχείριση των δικαιωμάτων
του Εθνικού Αποθέματος Ενιαίας Ενίσχυσης
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ερώτηση Κουσελά για το Εθνικό Απόθεμα»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Εξηγήσεις για το Εθνικό Απόθεμα
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

O βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας εξηγήσεις για τη διαχείριση των δικαιωμάτων του Εθνικού Αποθέματος Ενιαίας Ενίσχυσης και τη διανομή τους στους παραγωγούς της Μεσσηνίας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Βάσει του Κοινοτικού Κανονισμού 1782/2003 της νέας ΚΑΠ παρακρατείται 2% επί των δικαιωμάτων των παραγωγών για τη δημιουργία Εθνικού Αποθέματος.

Σύμφωνα με καταγγελίες αγροτών, η πρώτη φάση της κατανομής των εθνικών αποθεμάτων έγινε με διακρίσεις και με αδιαφανείς διαδικασίες, το δε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει ακόμα μοιράσει το εθνικό απόθεμα, δηλαδή τα νέα δικαιώματα σε νέους αγρότες και σε παραγωγούς που διαθέτουν επιλέξιμη γη αλλά δεν παίρνουν επιδοτήσεις.

Επειδή υψηλό ποσοστό των παραγωγών του Νομού Μεσσηνίας, πιθανώς λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης, δεν ενεργοποίησαν τα δικαιώματά τους,

Επειδή η διανομή του εθνικού αποθέματος αποτελεί προϋπόθεση για να ξεκινήσει η νέα διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για το 2007,

Επειδή η διανομή του εθνικού αποθέματος έχει ιδιαίτερη σημασία για το εισόδημα των Μεσσήνιων παραγωγών, το οποίο έχει υποστεί σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Σε τι ποσό ανέρχεται το εθνικό απόθεμα στο σύνολο της χώρας;

  • Σε τι ποσό ανέρχονται οι παρακρατήσεις του 2% και του 2,72% από το Νομό Μεσσηνίας;

  • Πόσα δικαιώματα διανεμήθηκαν από το Εθνικό Απόθεμα σε παραγωγούς του Νομού μας;

  • Διατέθηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας δικαιώματα που παρακρατήθηκαν από το Νομό Μεσσηνίας και αν ναι, για ποιο λόγο;

  • Πόσα είναι τα αδιάθετα δικαιώματα;

  • Υπάρχουν απορριπτικές αποφάσεις σε αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα που να αφορούν στο Νομό Μεσσηνίας, κι αν ναι, με ποια κριτήρια ελήφθησαν αυτές; »