Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/2/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Δ. Κουσελά για τις συνέπειες της
παρατεταμένης ανομβρίας»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ερώτηση Κουσελά για τις συνέπειες της
παρατεταμένης ανομβρίας »

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«Μέτρα για την ανομβρία ζητά ο Δημ. Κουσελάς»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Ζητάει τη λήψη μέτρων για την ανομβρία
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παρατεταμένης ανομβρίας στην αγροτική παραγωγή, καθώς και των προβλημάτων διαχείρισης και αξιοποίησης των υδάτινων πόρων στο Νομό Μεσσηνίας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της 29-1-2007 αναφέρεται ότι, μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. από τους Υπουργούς της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας και της Ελλάδος, ήταν και το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα της ξηρασίας και των σοβαρών κινδύνων που αυτή συνεπάγεται για την αγροτική παραγωγή.

Η μείωση των βροχοπτώσεων και των υπόγειων υδάτων λόγω της παρατεταμένης καλοκαιρίας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις της στη γεωργία, δεδομένου ότι στην Περιφέρεια εκκρεμούν σοβαρά προβλήματα άρδευσης και σωστής αξιοποίησης των υδάτινων πόρων, ελλείψει σαφών σχεδιασμών και πολιτικών, αλλά και αναγκαίων υποδομών, όπως φραγμάτων και ταμιευτήρων.

Ειδικοί επιστήμονες προειδοποιούν ότι

-τα φαινόμενα ξηρασίας θα είναι ολοένα και πιο συχνά λόγω της αύξησης της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας, με δραματικές επιπτώσεις στη γεωργία, στον τουρισμό και στο σύνολο της οικονομίας.
-τo 35% των εδαφών της χώρας απειλούνται με ερημοποίηση, το 49% αντιμετωπίζουν μέτριο κίνδυνο και μόνο τα υπόλοιπα 16% δεν φαίνεται να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.

Ο Νομός Μεσσηνίας είναι ένας κατ� εξοχήν αγροτικός νομός, η παραγωγή του οποίου εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την επάρκεια και τη σωστή αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του, με έγκαιρο σχεδιασμό και υλοποίηση κατάλληλων έργων υποδομής. Η υποχρέωση ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων, που προϋποθέτει την επεξεργασία κατάλληλα εξειδικευμένων σχεδίων ανά Νομό και αντίστοιχων οδηγιών για τους παραγωγούς, απορρέει άλλωστε και από τη νέα ΚΑΠ (πολλαπλή συμμόρφωση).

Επειδή, παρα ταύτα, παρουσιάζεται μέχρι σήμερα σοβαρό έλλειμμα στην καταγραφή και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων του Νομού Μεσσηνίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και με το ν. 3199/2003, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό και με επιτάχυνση της υλοποίησης εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων, μικρών λιμνοδεξαμενών, φραγμάτων κλπ,

Επειδή η αγροτική παραγωγή στη Μεσσηνία μπορεί να υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές όχι μόνο από την παρατεταμένη ανομβρία του τρέχοντος έτους, αλλά, σε βάθος χρόνου, και από τις γενικότερες κλιματικές αλλαγές που αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μας και τη Νότια Ευρώπη, με αύξηση των φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας, ή και της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων,

Επειδή οι παραγωγοί του Νομού μας αλλά και ολόκληρης της χώρας εύλογα αισθάνονται ανασφάλεια μπροστά στο ενδεχόμενο τόσο απειλητικών για τη δραστηριότητα και το εισόδημά τους εξελίξεων,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Τι μέτρα προτάθηκαν από τον �Ελληνα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας αφ� ενός για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις συνέπειες της παρατεταμένης ξηρασίας, αφ� ετέρου για τη διασφάλιση της σωστής αξιοποίησης των υδάτινων πόρων και την αποτροπή του κινδύνου σταδιακής ερημοποίησης σημαντικών καλλιεργητικών εκτάσεων ανά την Επικράτεια;

  • Υλοποιούνται μελέτες καταγραφής και σχεδιασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων στο Νομό Μεσσηνίας; Αν ναι, ποιές μελέτες, από ποιο φορέα και σε τι στάδιο βρίσκονται αυτές;

  • Ποιά έργα υποδομής για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές) είναι σε εξέλιξη στο Νομό Μεσσηνίας και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν;

  • Τι αντίστοιχα έργα προωθούνται για ένταξη στο Δ� ΚΠΣ;

  • Τι άμεσα μέτρα προτίθενται να λάβουν για την προστασία της παραγωγής και του εισοδήματος των παραγωγών σε περίπτωση παρατεταμένης ξηρασίας; »