Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/1/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«Ο Δ. Κουσελάς για το μέλλον της κοινωνικής
φροντίδας
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Διασφάλιση λειτουργίας των προνοιακών
δομών κοινωνικής φροντίδας
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΖΗΤΑ
Διασφάλιση λειτουργίας των προνοιακών
δομών κοινωνικής φροντίδας
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Διασφάλιση των δομών κοινωνικής φροντίδας
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Ερώτηση για τη διασφάλιση λειτουργίας των δομών κοινωνικής φροντίδας

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , ζητώντας τους πλήρη διασφάλιση της λειτουργίας των δομών κοινωνικής φροντίδας που λειτουργούν στους Δήμους όλης της χώρας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Σύμφωνα με το από 18-1-2007 Δελτίο Τύπου της ΚΕΔΚΕ, οι Προνοιακές Δομές Κοινωνικής Φροντίδας που λειτουργούν στους Δήμους όλης της χώρας, απειλούνται με κατάρρευση.

Πράγματι, στα τέλη Ιουνίου 2007 λήγει η χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ για σημαντικές Δομές Κοινωνικής Φροντίδας, όπως για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», για τη λειτουργία παιδικών � βρεφονηπιακών σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων κλπ, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των μόνιμων εργαζομένων σ΄ αυτές από τον Προϋπολογισμό, ούτε έχει υπάρξει πρόνοια από την Κυβέρνηση για τους εργαζόμενους που δεν υπήχθησαν στις διατάξεις του Π.Δ 164/2004.

Η Κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να θεσπίσει νέο πλαίσιο λειτουργίας των Δομών Κοινωνικής Φροντίδας μέχρι τις 30/4/2007, ώστε να το υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα συγκληθεί η Ομάδα Διοίκησης Έργου, που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από τον Ιούνιο του 2006.

Επειδή είναι γνωστή η σημασία και η προσφορά των εν λόγω Προνοιακών Δομών, ιδίως στην περιφέρεια και σε ομάδες συμπολιτών μας με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες,

Επειδή πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Κοινωνικής Φροντίδας των ΟΤΑ, με τη διασφάλιση της επαρκούς και απρόσκοπτης χρηματοδότησής τους και πέραν του Ιουνίου του 2007, με την κάλυψη του κόστους της μισθοδοσίας των εργαζόμενων σε αυτές και με την τακτοποίηση των συμβασιούχων που δεν έχουν υπαχθεί ή δεν έχουν καταταγεί στο τακτικό προσωπικό με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Σε τι ενέργειες έχουν προβεί μέχρι σήμερα, προκειμένου να συγκληθεί και να λειτουργήσει η αρμόδια Ομάδα Διοίκησης έργου, ώστε να επεξεργαστεί και να καταθέσει εγκαίρως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Δομών Κοινωνικής Φροντίδας των ΟΤΑ ;

  • Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να διασφαλιστεί α) η συνέχιση της λειτουργίας και η κάλυψη της μισθοδοσίας των απασχολούμενων στις υφιστάμενες Δομές Κοινωνικής Φροντίδας των ΟΤΑ πέραν του Ιουνίου 2007 και β) η άρση της ομηρίας των απασχολούμενων στα Προγράμματα Προνοιακών Δομών συμβασιούχων, οι οποίοι δεν υπήχθησαν ή δεν κατατάχθηκαν στο τακτικό προσωπικό με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 ;

  • Τι άλλο προτίθενται να πράξουν για την αναβάθμιση και την αναγκαία επέκταση της λειτουργίας αυτών των προνοιακών δομών; »