Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/1/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«Ο Δημ. Κουσελάς για τη μείωση συντάξεων
στον ΟΑΕΕ
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Για τη μείωση των συντάξεων και την
αύξηση των εισφορών του ΟΑΕΕ
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Ανησυχία μικρομεσαίων για το μέλλον των
συντάξεων
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Αθέτηση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ζητώντας εξηγήσεις για την αθέτηση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για τις συντάξεις και τις εισφορές των ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Από την 1-1-2007 ενοποιήθηκαν τα ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΣΑ και ΤΑΕ στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και τέθηκε σε εφαρμογή ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών, με βάση το Π.Δ. 258/2005.

Σύμφωνα με το Π.Δ 258/2005, αλλάζει αναδρομικά ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων των παλαιών ασφαλισμένων, ακόμα και εκείνων που βρίσκονται ήδη στο μέσον ή και προς το τέλος του ασφαλιστικού τους βίου, με αποτέλεσμα μείωση των συντάξεων μέχρι από 23% μέχρι και 35%. Παράλληλα, οι εισφορές αυξάνονται κατά 30%, επιπλέον των τακτικών τους ετησίων αυξήσεων με βάση αποφάσεις Δ.Σ. του ΟΑΕΕ ή του Υπουργείου Απασχόλησης.

Στις 12-11-2006 είχαν δοθεί σαφείς διαβεβαιώσεις του κ. Υπουργού προς τη ΓΣΕΒΕΕ ότι δεν θα θιγούν οι συντάξεις των ασφαλισμένων, ούτε θα αυξηθούν οι εισφορές τους. Ανάλογες διαβεβαιώσεις παρείχε και ο Διοικητής του ΟΑΕΕ κ. Κόντος.

Ωστόσο, οι διαβεβαιώσεις αυτές απεδείχθησαν άνευ αντικρίσματος. Ο διάλογος του Υπουργείου με τη ΓΣΕΒΕΕ τείνει να μετατραπεί σε εκβιαστικό τελεσίγραφο σε βάρος των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, με αντικείμενο την τροποποίηση του Π.Δ. 258/2005 στη βάση «συμβιβαστικών» (!) προτάσεων για μείωση των συντάξεων όσων συνταξιοδοτηθούν μετά την 1-1-2010 «μόνο» κατά 15% ! «Δεδομένη» θεωρείται, επίσης, η αύξηση εισφορών των εν ενεργεία ασφαλισμένων επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων μέχρι και 30%, απειλώντας ευθέως τη βιωσιμότητα των πολυάριθμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ειδικά εκείνων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια !

Η ελλιπής προετοιμασία της ενοποίησης των ταμείων στον ΟΑΕΕ έχει ήδη προκαλέσει πληθώρα λειτουργικών προβλημάτων, ελλείψεων και κενών εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του σε ολόκληρη τη χώρα. Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, ο ΟΑΕΕ αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, οφειλόμενα στην ελλιπή χρηματοδότησή του από την Κυβέρνηση, σε σημείο να αναγκάζεται σε εκποίηση της περιουσίας του, για να πληρώσει συντάξεις.

Επειδή είναι εύλογη η ανησυχία και η αγανάκτηση των 720.000 ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων της περιφέρειας και ολόκληρης της χώρας, όταν, αντίθετα με τις διαβεβαιώσεις του κ. Υπουργού, βλέπουν να ανατρέπονται (και μάλιστα αναδρομικά...) θεμελιώδη ασφαλιστικά τους δικαιώματα και καλούνται να επωμισθούν οι ίδιοι (και όχι η Πολιτεία, ως όφειλε) το κόστος της ενοποίησης των Ταμείων τους,

Επειδή οι εξελίξεις στο χώρο του ΟΑΕΕ δημιουργούν εύλογες ανησυχίες ότι η Κυβέρνηση διαθέτει «ατζέντα» ανάλογων και ακόμα επαχθέστερων για τους ασφαλισμένους αιφνιδιασμών, ως «λύση» στα γενικότερα προβλήματα της Κοινωνικής Ασφάλισης,

Επειδή, τέλος, είναι υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίσει τις αναγκαίες λειτουργικές και οικονομικές προϋποθέσεις της ενοποίησης των επιμέρους ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς να μεταθέτει τα βάρη στους ασφαλισμένους τους, ανατρέποντας τις ασφαλιστικές τους προσδοκίες την ίδια στιγμή που αυξάνει υπέρμετρα τις ασφαλιστικές τους εισφορές,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Ισχύουν ή όχι οι διαβεβαιώσεις που παρείχε στη ΓΣΕΒΕΕ στις 12-11-2006 ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις και δεν θα αυξηθούν οι εισφορές των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ;

  • Προτίθεται να ικανοποιήσει τα αιτήματα της ΓΣΕΒΕΕ, τροποποιώντας ανάλογα το Π.Δ. 258/28.12.2005, προκειμένου να μη θιγούν οι συντάξεις των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, σήμερα και στο μέλλον, να μη διαψευσθούν οι εύλογες προσδοκίες τους σε σχέση με τις εισφορές που ήδη έχουν καταβάλει και να μην αυξηθούν περαιτέρω οι εισφορές τους;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλιστεί το ταχύτερο η ομαλή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και να αντιμετωπισθούν τα σοβαρά προβλήματα υποχρηματοδότησης και ρευστότητας του ΟΑΕΕ ; »