Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/1/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«Ο Δημ. Κουσελάς για το νομοσχέδιο που
αφορά στα προϊόντα αρτοποιίας
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«ΟΜΙΛΙΑ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Όχι στον αφανισμό των αρτοποιών
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Πέντε βολές του βουλευτή κατά του νομοσχεδίου
για την αρτοποιία
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Υπονόμευση της παραδοσιακής βιοτεχνικής αρτοποιίας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση υπονομεύει την παραδοσιακή βιοτεχνική αρτοποιία, εκτίμησε ο βουλευτής Δημήτρης Κουσελάς αγορεύοντας κατά τη διάρκεια σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Κουσελάς είπε μεταξύ άλλων τα εξής: �Τόσο από τις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου όσο και από τη φιλοσοφία του προκύπτουν μια σειρά ζητήματα.

Πρώτον, δεν επιτυγχάνεται μια εύλογη εξισορρόπηση μεταξύ των αντικειμενικά αντιτιθέμενων συμφερόντων των μικρομεσαίων παραδοσιακών αρτοποιών από τη μια πλευρά, και των αρτοβιομηχανιών και των σούπερ-μάρκετ από την άλλη.

Δεύτερον, απουσιάζει πλήρως η ουσιαστική προστασία των Ελλήνων αγροτών που παράγουν υψηλής ποιότητας σιτηρά, από ανεξέλεγκτες εισαγωγές και πρακτικές ελληνοποίησης σιτηρών, αλεύρων, κατεψυγμένης ζύμης κ.λπ., όπως και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας. Εμείς στη Μεσσηνία τις έχουμε βιώσει τις συνέπειες με την ελληνοποίηση της εισαγόμενης ελιάς Καλαμάτας, και μίας σειράς άλλων προϊόντων.

Τρίτον, με αυτό το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν στηρίζεται όπως θα έπρεπε, αλλά αντίθετα υπονομεύεται η παραδοσιακή βιοτεχνική αρτοποιία, που κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση στην περιφέρεια, επιτελώντας ένα σημαντικό κοινωνικό έργο στην ύπαιθρο. Αυτές οι μικρές, οικογενειακές στην πλειοψηφία τους, μονάδες, έχουν επενδύσει σε σύγχρονους μηχανολογικούς εξοπλισμούς, με αποτέλεσμα σήμερα τα ελληνικά αρτοποιεία να θεωρούνται τα καλύτερα στην Ευρώπη. Ωστόσο, όπως έδειξε η ευρωπαϊκή εμπειρία (Γερμανία, Ισπανία, Νότια Γαλλία, Βέλγιο κ.λπ.) η επιχειρούμενη άνιση και ουσιαστικά προνομιακή για τα μεγάλα καταστήματα, τους εισαγωγείς και τις αρτοβιομηχανίες καθιέρωση του bake off θα απειλήσει με εξαφάνιση τα αρτοποιεία και τους παραδοσιακούς αρτεργάτες στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Τέταρτον, με αυτό το σχέδιο νόμου δεν εξυπηρετούνται, ούτε διασφαλίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών με ρητή και ξεκάθαρη αποτροπή κάθε παραπλανητικής ονομασίας, σήμανσης ή πρακτικής. Πώς, λόγου χάριν, θα αποτραπούν οι παράνομες αλλά συνήθεις πρακτικές ελληνοποίησης εισαγόμενων ζυμών και πρώτων υλών αγνώστου προέλευσης και ποιότητας, ακόμα και μεταλλαγμένων;

Πέμπτον, δεν επιχειρείται ούτε στο ελάχιστο μ αυτό το σχέδιο νόμου η αναγκαία εξυγίανση του κυκλώματος σίτος-άλευρα-ζύμη-άρτος, όπου η απουσία ελέγχου τιμών και κοστολόγησης αναγκάζει τον καταναλωτή να πληρώνει το ψωμί σε τιμές πολλαπλάσιες του εύλογου κόστους. Ομνύοντας τους αυτοματισμούς της αγοράς, η κυβέρνηση πιστεύει πως η εξυγίανση του ανταγωνισμού θα επέλθει αυτόματα με τη σφαγή των μικρομεσαίων, με τις αθρόες εισαγωγές, με την επικράτηση των ισχυρών�.