Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/12/2008

Εφημερίδα ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2008
Καλπάζει ο δανεισμός: 53 δισ.

Στη συνέντευξη του ΠΑΣΟΚ για τον προϋπολογισμό, ο βουλευτής Δημ. Κουσελάς παρατήρησε ότι την περίοδο 1999-2003 σημειώθηκε μείωση του δημόσιου χρέους κατά 4,6% του ΑΕΠ (από 102,5% έφθασε στο 97,9%). Και αυτό όταν την ίδια περίοδο υλοποιούνταν ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (μεγάλα έργα) και η προετοιμασία για την υποδομή των Ολυμπιακών Αγώνων. Αντίθετα, την περίοδο 2003-2007, χωρίς μεγάλα έργα, έχουμε μείωση μόνον κατά 3,4%, δηλαδή από 97,9% στο 94,5%. Ουσιαστικά, είπε ο κ. Κουσελάς, το δημόσιο χρέος μειώθηκε με την αναθεώρηση του ΑΕΠ κατά 9,8%.