Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/3/2009

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ   12 ΜΑΡΤΙΟΥ   2009

Απάντηση από Κιλτίδη σε Δημ. Κουσελά για τυποποιημένο ελαιόλαδο.

Εξηγεί τους λόγους που καταψηφίσθηκε η αναγραφή της χώρας προέλευσης.

 

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   12 ΜΑΡΤΙΟΥ   2009


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

Αρνητική ψήφος για τα

μείγματα με σπορέλαια

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΙΛΤΙΔΗ ΣΕ ΚΟΥΣΕΛΑ

Η ελληνική αντιπροσωπεία καταψήφισε τον Κανονισμό για την υποχρεωτική

αναγραφή της χώρας προέλευσης στο τυποποιημένο ελαιόλαδο γιατί περιείχε μια σειρά από αρνητικές διατάξεις, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία μειγμάτων ελαιολάδου και σπορελαίων.

Την απάντηση αυτή δίνει σε σχετική ερώτηση του Δημ. Κουσελά ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Κιλτίδης.

Ο κ. Κιλτίδης αναφέροντας τις προβλέψεις του σχετικού Κανονισμού σημειώνει τα εξής: “Η ελληνική αντιπροσωπεία, αναφερόμενη στις θέσεις της χώρας μας επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων που είχαν εκφρασθεί και κατά τις προηγούμενες διαχειριστικές επιτροπές, επισήμανε ότι αν και θεωρεί πολύ σημαντικό βήμα την υποχρεωτική πλέον αναγραφή της καταγωγής στη σήμανση των «εξαιρετικών παρθένων» και «παρθένων» ελαιολάδων, προκειμένου, ωστόσο ,να προστατευθεί το εθνικό μας προϊόν, είναι υποχρεωμένη να καταψηφίσει το εν λόγω σχέδιο, θεωρώντας αρνητικές τις διατάξεις σχετικά με :α) τη σήμανση για την καταγωγή των μειγμάτων παρθένων ελαιολάδων ,β) την ελεύθερη παραγωγή και κυκλοφορία των μειγμάτων ελαιολάδου με σπορέλαια στο εσωτερικό της κοινότητας και γ) την προαιρετική έγκριση των επιχειρήσεων συσκευασίας για την αναγραφή των ενδείξεων που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθόσον αυτές όχι μόνο δεν συνεισφέρουν στη στήριξη του προϊόντος, το οποίο διέρχεται περίοδο κρίσης, αλλά θέτουν σε κίνδυνο το υψηλό επίπεδο ποιότητας του παραγόμενου στη χώρα μας ελαιολάδου, καθώς επίσης και το εισόδημα των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών.

               Η έναρξη ισχύος του ψηφισθέντος κανονισμού ορίσθηκε για την 1η Ιουλίου του έτους 2009. Στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά, συζητούνται ήδη, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τη μείωση των τιμών ελαιολάδου, το κόστος παραγωγής, τις εισαγωγές, τους ελέγχους και τη στήριξη του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών, ενώ κατατέθηκαν προτάσεις από τους φορείς του τομέα, οι οποίες εξετάζονται και αξιολογούνται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.