Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/6/2008

Εφημερίδα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  20  ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
"Ερωτήσεις Κουσελά στη Βουλή  "
"Απαξίωση ενισχυτικής διδασκαλίας και προσχολικής αγωγής"
¨ Κερδοφόρα η αγροτική ασφαλιστική "

Εφημερίδα  ΘΑΡΡΟΣ  20  ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
"Ερωτήσεις Κουσελά για τα θέματα Εκπαίδευσης "

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
"Ερωτήσεις Δ. Κουσελά "
Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη,  Ενισχυτική
 Διδασκαλία και  Προσχολική Αγωγή"

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 20  IOYNIOY 2008

Ερωτήσεις του Δημήτρη Κουσελά για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, την Ενισχυτική Διδασκαλία και την Προσχολική Αγωγή.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την απαξίωση της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ με συγκεκριμένες ενέργειες και παραλείψεις της, οδηγεί το θεσμό της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ), της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και κάθε υποστηρικτική δράση στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, σε πλήρη απαξίωση.

Ειδικότερα:

α)Σκόπιμα καθυστερεί κάθε χρόνο να αποστείλει στα σχολεία τη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη λειτουργία των παραπάνω δράσεων, όταν είναι γνωστό ότι η καθυστέρηση της έναρξης των μαθημάτων της Π.Δ.Σ. και κάθε υποστηρικτικού θεσμού δρα εκ των πραγμάτων υπονομευτικά και ωθεί τους μαθητές και τις οικογένειες τους σε "λύσεις" εκτός του δημοσίου εκπαιδευτικού συστήματος, «λύσεις» που για πολλούς επισύρουν δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση.

β)Αύξησε τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών για τη συγκρότηση τμημάτων Π.Δ.Σ. από 5 σε 10 μαθητές, με αποτέλεσμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις να μην είναι πλέον δυνατή η συγκρότησή τους και αυτός ο σημαντικός για τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις θεσμός να φθίνει διαρκώς.

γ) Δεν αναπροσάρμοσε την ωριαία αποζημίωση των μονίμων και ωρομισθίων καθηγητών, η οποία παραμένει καθηλωμένη στα 9 ευρώ από το 1996, παρά τις διαβεβαιώσεις του ιδίου του Πρωθυπουργού.

δ)Καθυστερεί αδικαιολόγητα και απαράδεκτα να καταβάλει τα δεδουλευμένα, τόσο στους μόνιμους όσο και στους ωρομίσθιους καθηγητές που διδάσκουν στα προγράμματα αυτά, όπως καθυστερεί επί μήνες να πληρώσει τα δεδουλευμένα ωρομισθίων δασκάλων που εργάζονται στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Προτίθεται να στηρίξει την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και την Ενισχυτική Διδασκαλία. Αν ναι, ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα αναλάβει για το σκοπό αυτό;

2.Πότε πρόκειται να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα στους καθηγητές και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να μην παρατηρηθεί και στο μέλλον τέτοια απαράδεκτη καθυστέρηση στις πληρωμές;

3.Προτίθεται να τηρήσει τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για αύξηση της ωριαίας αντιμισθίας και αν ναι, πότε θα γίνει η αύξηση και σε ποιο μέγεθος;

4.Ποιες είναι οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας για την προώθηση της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Νομό Μεσσηνίας και ποιος ο προγραμματισμός και οι πρωτοβουλίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε από τη νέα σχολική χρονιά να μη παρατηρηθούν εκ νέου αυτά τα απαράδεκτα φαινόμενα ; »

Επίσης, ο κ. Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση για την απαράδεκτη κατάσταση και τις ελλείψεις που επικρατούν στην Προσχολική Αγωγή, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πελατεία των ιδιωτικών νηπιαγωγείων και οι γονείς να υφίστανται μια σοβαρότατη οικονομική επιβάρυνση.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Το νηπιαγωγείο αποτελεί Αφετηρία της κοινωνικοποίησης του παιδιού, γεγονός που επιβάλλει στην Πολιτεία να αντιμετωπίζει υπεύθυνα την Προσχολική Αγωγή.

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ., παρά την ψήφιση του Ν.3518/2006, που καθιέρωσε την υποχρεωτική φοίτηση ενός έτους στο νηπιαγωγείο, εγκατέλειψε το όλο εγχείρημα στην τύχη του. Δεν υπήρξε καμία μέριμνα ορθολογικής κατανομής των νηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία, ούτε πρόβλεψη δημιουργίας ανάλογης υποδομής για τη διασφάλιση της φοίτησης σε αυτά του συνόλου των νηπίων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ενώ κατά το σχολικό έτος 2006-2007 στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία φοιτούσαν 4.448 νήπια, τη σχολικά χρονιά που διανύουμε ο αντίστοιχος αριθμός έφτασε στις 35.000. Γίνεται φανερό ότι η Κυβέρνηση της Ν.Δ. συνήργησε σκοπίμως στην απαξίωση του δημόσιου νηπιαγωγείου, με αποτέλεσμα την πρωτοφανή αύξηση της "πελατείας" των αντίστοιχων ιδιωτικών.

Το οικονομικό αποτέλεσμα της απαράδεκτης αυτής συμπεριφοράς είναι δυσβάσταχτο για τους γονείς.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο Παιδείας, ώστε με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2008-2009 να μην επαναληφθούν τα απαράδεκτα αυτά φαινόμενα και τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στον Νομό Μεσσηνίας να είναι σε θέση να υποδεχθούν το σύνολο των νηπίων που υποχρεωτικά πρόκειται να φοιτήσουν σε αυτά;»