Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/6/2008

Εφημερίδα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  18  ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
"Αναφορά   Δ. Κουσελά για
«Βοήθεια στο σπίτι»  "

Εφημερίδα  ΘΑΡΡΟΣ  18  ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
"Αναφορά  Δ. Κουσελά στη Βουλή  "
"Κινητοποιήσεις εργαζομένων στο
«Βοήθεια στο σπίτι»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
"Αναφορά  Δ. Κουσελά στη Βουλή  "
"Κινητοποιήσεις εργαζομένων στο
«Βοήθεια στο σπίτι»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
"Αναφορά του Δ. Κουσελά προς τον ΥΠ.ΕΣ.ΠΡ. Παυλόπουλο "
"Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» "

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 18  IOYNIOY 2008

Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά για τα Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι»

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και των εργαζόμενων σε αυτά.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω αντίγραφο του αρ. πρωτ. 12/2-6-2008 Υπομνήματος του Διαπεριφερειακού Συλλόγου Εργαζομένων «Βοήθεια στο σπίτι» Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου, στο οποίο εκτίθενται αναλυτικά η κομβική σημασία των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι», αλλά και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε αυτά, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει διασφαλισθεί η κατοχύρωση όλων των θέσεων εργασίας όσων προσλήφθηκαν με διαδικασίες ΑΣΕΠ και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά ούτε και κατάλληλη ρύθμιση που να διασφαλίζει τη σε μόνιμη βάση δωρεάν λειτουργία των δομών «Βοήθεια στο σπίτι», με κατάλληλη δημόσια χρηματοδότηση. Τίθεται μάλιστα άμεσο θέμα συνέχισης αυτών των προγραμμάτων πέραν της 31-8-2008, για όσες αναπτυξιακές και δημοτικές επιχειρήσεις δεν έχουν κοινωφελή χαρακτήρα.

Δεδομένου ότι τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» αποτελούν μια από τις πιο επιτυχημένες και απαραίτητες δομές στήριξης ενός σύγχρονου και υπεύθυνου κοινωνικού κράτους, παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση και οριστική επίλυση των προβλημάτων που εκτίθενται στο συνημμένο. »