Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/2/2009

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση Κουσελά για την χορήγηση κινήτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση Κουσελά για ενεργειακά κτίρια
 
Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση για την χορήγηση κινήτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
 
Εφημερίδα ΦΩΝΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Να χορηγηθούν κίνητρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
 
 
Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για τη χορήγηση κινήτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
 
Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ζητώντας να πληροφορηθεί τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε η διαδικασία απόκτησης του προβλεπόμενου από τον ν. 3661/08 Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης να συμβάλει στο στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας και να μην αποτελέσει μια ακόμα γραφειοκρατική και δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση, ιδιαίτερα για τους μικρομεσαίους ιδιοκτήτες ακινήτων. Επίσης ζητεί να θεσπιστούν ειδικά προγράμματα και κίνητρα επιδότησης των εργασιών μετατροπής των ιδιωτικών κτιρίων (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων), για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.   
 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
 
« Η Οδηγία 2002/91/EΚ για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση των υφισταμένων κτιρίων και των εγκαταστάσεών τους, καθώς και «Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης», που θα αποτελεί προϋπόθεση για κάθε πώληση ή μίσθωση ακινήτου, ανεξαρτήτως παλαιότητας, άνω των 50 τ.μ. 
 
Μετά την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε βάρος της χώρας μας, λόγω της μη εμπρόθεσμης θέσπισης των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για τη συμμόρφωσή της προς την Οδηγία και 5 μήνες μετά την ψήφιση του ν. 3661/08, που εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία αυτή, η Επιτροπή έστειλε νέα προειδοποιητική επιστολή, απειλώντας με νέα μέτρα, εξαιτίας της συνεχιζόμενης καθυστέρησης στην εφαρμογή του εν λόγω νόμου, αφού ακόμα εκκρεμούν αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα. 
 
Επειδή η άμεσα επικείμενη, πλέον, εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα μας και η απόκτηση του προβλεπόμενου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, 
 
Επειδή η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα απαιτήσει, για τα περισσότερα ιδιωτικά κτίρια, σημαντικές μετατροπές (λ.χ. καλύτερες μονώσεις, αλλαγές σε κουφώματα, αλλαγές σε εγκαταστάσεις φωτισμού, θέρμανσης και κλιματισμού ή και πράσινες ταράτσες) επομένως και την ανάληψη ανάλογα σημαντικού κόστους εκ μέρους των ιδιοκτητών (ιδιωτών και επαγγελματιών), σε συνθήκες που οι δυνατότητές τους να το επωμισθούν είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένες,
 
Επειδή ήδη στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης της Ε.Ε. προβλέπεται ότι η ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κτιρίων εντάσσεται στα μέσα αντιμετώπισης της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, γι’ αυτό και συνιστάται λ.χ. μείωση της φορολογίας των αναβαθμισμένων (πράσινων) κτιρίων, αύξηση των επενδύσεων σε κτίρια με καλές ενεργειακές επιδόσεις, καθώς και η επείγουσα θέσπιση, από τα κράτη-μέλη, κατάλληλων μοντέλων ελκυστικής χρηματοδότησης-επιδότησης των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης,
 
Επειδή αυτά τα μέτρα αναμένεται να ενισχύσουν τον σοβαρά πληττόμενο από την κρίση κατασκευαστικό κλάδο και την απασχόληση σε αυτόν, καθώς και σημαντικό αριθμό μεταποιητικών ή συνδεδεμένων με τις αντίστοιχες δραστηριότητες επιχειρήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με ανάλογο όφελος και για το περιβάλλον,
 
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
- Έχουν εκδοθεί όλες οι προβλεπόμενες από τον ν. 3661/08 Υπουργικές Αποφάσεις και Π.Δ. για την εφαρμογή του;
- Με ποια κριτήρια θα γίνει και πότε θα ξεκινήσει η επιλογή και η πιστοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών;
- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε η διαδικασία απόκτησης του προβλεπόμενου από τον ν. 3661/08 Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης όντως να συμβάλει στο στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας και να μην αποτελέσει μια ακόμα γραφειοκρατική και δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση, ιδιαίτερα για τους μικρομεσαίους ιδιοκτήτες ακινήτων;   
- Προτίθενται να προωθήσουν, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου και του ΕΣΠΑ, ειδικά προγράμματα και κίνητρα επιδότησης των εργασιών μετατροπής των ιδιωτικών κτιρίων (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων) για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης ; Αν ναι, τι όρους θα περιέχουν αυτά και πότε προβλέπεται να εφαρμοσθούν; »