Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/9/2008

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ  02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2008
" Καλογιάννης απαντά σε Κουσελά για κεραία κινητής στον Πολύλοφο"

Εφημερίδα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2008

ΠΟΛΥΛΟΦΟΣ

Δεν υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη για την κεραία

Δεν έχει κατατεθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη Vodafone στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο "Αλώνι" του Πολύλοφου: Αυτό πληροφορεί ο υφυπουργός ΠΕΧΩ-ΔΕ Σταύρος Καλογιάννης τον Δημήτρη Κουσελά, απαντώ-ντα5 σε σχετική αναφορά την οποία είχε υποβάλει ο Μεσ-σήνιος βουλευτής.

Πάντως, ο υφυπουργός καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει διάταξη που να επιβάλλει την εγκατάσταση των κεραιών σε απόσταση τουλάχιστον 300 μ. από κατοικημένες περιοχές. Αντίθετα, σύμφωνα με το Ν. 2801 επιτρέπεται η εγκατάστα¬ση τους εντός οικισμών, σε οικόπεδα κ.λπ.