Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/8/2008

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2008
" Δ. Κουσελάς"
"Αποδυνάμωση πυροσβεστικών υπηρεσιών Μεσσηνίας"

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2008
"Αναφορά Κουσελά για αποσπάσεις πυροσβεστών "

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2008
"Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά  στη βουλή για την
αποδυνάμωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Μεσσηνίας"

Εφημερίδα ΦΩΝΗ  08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2008
"Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και αναφορά του Δ. Κουσελά "
"Αποδυνάμωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Μεσσηνίας"

Εφημερίδα ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008
"Με αναφορά του Δ. Κουσελά στη Βουλή "
"Καταγγέλλεται η αποδυνάμωση των πυροσβεστικών
 Υπηρεσιών του νομού Μεσσηνίας"

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ  08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2008

Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά για την αποδυνάμωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Μεσσηνίας

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, ζητώντας την άμεση ανάκληση των εκτός Νομού αποσπάσεων Πυροσβεστών και οχημάτων, ώστε να μην αποδυναμώνονται οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νομού Μεσσηνίας εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω αντίγραφο του από 01-08-2008 Δελτίου Τύπου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Μεσσηνίας, με το οποίο καταγγέλλεται η αποδυνάμωση σε έμψυχο δυναμικό και σε οχήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Μεσσηνίας εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου, με τις αποσπάσεις που πραγματοποιούνται προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες άλλων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Νομών σε ανθρώπινο δυναμικό και σε οχήματα.

Επειδή ο Νομός Μεσσηνίας δοκιμάστηκε και υπέφερε ιδιαίτερα την περσινή περίοδο και εξακολουθεί να δοκιμάζεται και φέτος από τις πυρκαγιές, παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση επαναφορά των Πυροσβεστών στις Υπηρεσίες τους στο Νομό Μεσσηνίας, καθώς επίσης και για την επιπλέον ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Μεσσηνίας, τόσο σε άτομα όσο και σε οχήματα ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο να είναι οι καλύτερες.»