Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/2/2009

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ο Κουσελάς σε κοινοβουλευτική συνάντηση στις Βρυξέλλες.

 Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Παρέμβαση  Κουσελά στο Ευρωκοινοβούλιο.
Ο Βουλευτής  Μεσσηνίας για την κρίση και τις προοπτικές της Ευρώπης.
 
Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Στην συνάντηση των κοινοβουλίων της Ε.Ε.
Παρέμβαση  Κουσελά για την κρίση και τις προοπτικές της Ευρώπης.
 
Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Παρέμβαση  Κουσελά.
Η κρίση και οι προοπτικές της Ευρώπης.
 
Εφημερίδα ΦΩΝΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Στην συνάντηση των κοινοβουλίων της Ε.Ε.
Παρέμβαση  Κουσελά για την κρίση και τις προοπτικές της Ευρώπης.

Ο βουλευτής Δημ. Κουσελάς συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου με εκπροσώπους των εθνικών Κοινοβουλίων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έγινε στις Βρυξέλλες.

Η συζήτηση της πρώτης μέρας είχε ως αντικείμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, και της δεύτερης μέρας τη χρηματοπιστωτική κρίση και την αντιμετώπισή της στην Ευρώπη. Στις παρεμβάσεις του κατά τη συζήτηση ο κ. Κουσελάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι “η κρίση αναδεικνύει τρία μεγάλα και κυρίαρχα ζητήματα, την απασχόληση, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Είναι όμως η Ε.Ε. διατεθειμένη να τα συμπεριλάβει ως κριτήρια για την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης;
Έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μη λαμβάνει υπ’ όψιν, κατά την εποπτεία και τους προληπτικούς ελέγχους που ασκεί, μόνο τα κριτήρια της νομισματικής σταθερότητας, αλλά και τα παραπάνω”. Και πρόσθεσε ότι “πρόβλημα εμπιστοσύνης των πολιτών στις τράπεζες δεν υφίσταται, υφίσταται όμως πρόβλημα εμπιστοσύνης των τραπεζών μεταξύ τους, με συνέπεια τη σημαντική έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Τα χρήματα που δόθηκαν ως ενίσχυση από τους κρατικούς προϋπολογισμούς δεν έχουν περάσει στην πραγματική οικονομία.
Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει η Ε.Ε. για να αντιμετωπισθεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα; Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται γιατί τα σχέδια διάσωσης των τραπεζών δεν εφαρμόζονται ενιαία. Αντίθετα, διαφέρουν από χώρα σε χώρα, με αποτέλεσμα τα χρήματα που παίρνουν οι τράπεζες να μη διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία