Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/7/2008

Εφημερίδα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  02  ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
" Ερώτηση  Κουσελά για τα πλαστικά των θερμοκηπίων  "

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
"Αναφορά του Βουλευτή  Δ. Κουσελά  "
"Φιλική στο περιβάλλον διαχείριση των αγροτικών πλαστικών."

Εφημερίδα ΜΑΧΗ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
"Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά για μια φιλική στο
 περιβάλλον διαχείριση των αγροτικών πλαστικών. "

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά για μια φιλική στο περιβάλλον διαχείριση των αγροτικών πλαστικών.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων ‘Εργων, ζητώντας να υιοθετηθούν άμεσα οι Προτάσεις του Συλλόγου «Φίλοι του Μεσσηνιακού Κόλπου», για μια αποτελεσματική και φιλική στο περιβάλλον διαχείριση των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια και στις καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης. Η διαχείριση αυτή απαιτείται τόσο από κοινοτικές Οδηγίες, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω αντίγραφο Υπομνήματος του Συλλόγου «Φίλοι του Μεσσηνιακού κόλπου», στο οποίο επισημαίνονται τα προβλήματα και προτείνονται μέτρα για τη διαχείριση των πλαστικών που χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης και θερμοκηπίων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Δεδομένου ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των πλαστικών, που είτε παραμένουν στα χωράφια ή οδηγούνται στις χωματερές, με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, παρακαλώ να μεριμνήσετε για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, υιοθετώντας και τις προτάσεις που περιέχονται στο συνημμένο.»

Μερικές από τις προτάσεις που ο Μεσσήνιος βουλευτής ζητεί να υιοθετηθούν για μια φιλική στο περιβάλλον διαχείριση-ανακύκλωση των εν λόγω πλαστικών, που και υλικά θα εξοικονομήσει και έσοδα στους παραγωγούς από την πώληση του ανακυκλωμένου πλαστικού θα αποφέρει, είναι:

- Στο χώρο διάθεσης των πλαστικών, να εγκατασταθεί κατάλληλος δεματοποιητής για τη συσκευασία τους. Στον ίδιο χώρο να εγκατασταθεί και τεμαχιστής των πλαστικών, μια μικρή υδατοδεξαμενή για την πλύση τους και μια μικρή πλατφόρμα για το στέγνωμά τους. Αυτά εκτιμάται ότι θα αποσβεστούν μέσα σε ένα χρόνο, από τα έσοδα ανακύκλωσης του πλαστικού.

- Να γίνεται διαχωρισμός των διαφορετικών ειδών πλαστικού για να παράγεται δευτερογενής ύλη.

- Να συσταθεί φορέας ανακύκλωσης από τον κάθε Δήμο ή τους αγρότες ή να γίνει συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωσης, όπως γίνεται ήδη στην Ηλεία. Ο φορέας αυτός θα χορηγεί και τα αναγκαία πιστοποιητικά ανακύκλωσης στους παραγωγούς.