Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/6/2008

Εφημερίδα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
"Αναφορά  Κουσελά για τα δικαιώματα "

Εφημερίδα  ΘΑΡΡΟΣ  12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
"Δ. Κουσελάς για ενεργοποίηση σταφιδο- και συκοπαραγωγών "

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
"Δ. Κουσελάς"
"
Προβλήματα ενεργοποίησης δικαιωμάτων σταφιδοπαραγωγών
 και συκοπαραγωγών. "

Εφημερίδα ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
"Αναφορά του Δ. Κουσελά στη Βουλή "
"Τα προβλήματα ενεργοποίησης των  δικαιωμάτων
σταφιδοπαραγωγών και συκοπαραγωγών "

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 12 IOYNIOY 2008

Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά για τα προβλήματα ενεργοποίησης δικαιωμάτων σταφιδοπαραγωγών και συκοπαραγωγών.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σταφιδοπαραγωγοί και οι συκοπαραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

Ειδικότερα, οι σταφιδοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν λαμβάνει υπ’ όψη την επιδότηση που έπαιρναν όσοι είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναμπέλωσης-φυλλοξήρας κατά τα έτη αναφοράς για τον υπολογισμό της επιδότησης, με συνέπεια για τα έτη αυτά να εμφανίζεται μηδενικό αποτέλεσμα και να χάνουν από 1/5 μέχρι και 4/5 της επιδότησης, αναγκαζόμενοι να μπαίνουν σε διαδικασία ενστάσεων προκειμένου να δικαιωθούν.

Ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και με τους συκοπαραγωγούς, που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα ανασύστασης συκεώνων το 1996-1998, αλλά και με όσους είχαν πουλήσει εκτός «Συκικής» -ακόμα κι αν είχαν τιμολόγια- που χάνουν από 1/3 μέχρι και 2/3 των επιδοτήσεων που δικαιούνται.

Με την Αναφορά του ο κ. Κουσελάς ζητά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να υιοθετήσει την 79/2008 ομόφωνη Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας και να υλοποιήσει τις προτάσεις που αναφέρονται σε αυτήν για την επίλυση των προβλημάτων και συγκεκριμένα:

- Το Υπουργείο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ να αποστείλουν νέα Οδηγία, ώστε στα δικαιώματα Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) να συμπεριληφθούν και τα ποσά που είχαν εισπράξει οι σταφιδοπαραγωγοί που εντάχθηκαν στα προγράμματα αναμπέλωσης-φυλλοξήρας.

- Να υπολογισθούν στα δικαιώματα των συκοπαραγωγών για την ΕΑΕ και:

o τα ποσά που προκύπτουν από τα τιμολόγια όσων είναι βιοκαλλιεργητές και πούλησαν το προϊόν τους κατά τα συγκεκριμένα έτη αναφοράς σε εμπόρους εκτός «Συκικής»

o τα ποσά που προκύπτουν από τα τιμολόγια όσων έχουν πουλήσει το προϊόν τους (νωπά ή ξηρά σύκα) κατά τα συγκεκριμένα έτη αναφοράς σε εμπόρους εκτός «Συκικής»

o (με ειδική ρύθμιση) το δικαιούμενο ποσό της ΕΑΕ για τους συκοπαραγωγούς που εντάχθηκαν σε προγράμματα ανασύστασης συκεώνων ή σε προγράμματα νέων φυτεύσεων, γιατί ο υπολογισμός του ποσού της ΕΑΕ τα έτη 2004, 2005, 2006 αδικεί κατάφωρα αυτούς τους νέους συκοπαραγωγούς, αφού οι νέες φυτεύσεις θα αποδώσουν κανονική παραγωγή από το 2008 και μετά.