Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/4/2012

Εφημερίδα ΦΩΝΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ:
Το δυνατό χαρτί της Μεσσηνίας

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ


Σύγχρονα, ποιοτικά και επώνυμα αγροτικά προιόντα:
Το δυνατό χαρτί της Μεσσηνίας


Με τη νέα ΚΑΠ,  μέλλον θα έχουν τα ποιοτικά προϊόντα, που παράγονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές, κυρίως τα προϊόντα με ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Γι’ αυτό, βασικός στόχος παραμένει η  επωνυμοποίηση και η κατάλληλη προβολή των Μεσσηνιακών προϊόντων, σε συνδυασμό με τον τουρισμό και την προώθηση της Μεσογειακής διατροφής, λ.χ. από επιχειρήσεις του νομού μας με ειδικό ποιοτικό σήμα.

Σε αυτόν τον τομέα έχουμε σοβαρά πλεονεκτήματα, εφόσον διασφαλίσουμε :

 

·        σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης του διατροφικού τομέα, με στρατηγική για κάθε βασικό προϊόν. Ειδικά για το ελαιόλαδο, αφ’ ενός επείγει η επέκταση της ΠΟΠ ελαιόλαδου Καλαμάτας σε όλη τη Μεσσηνία, για την οποία εκκρεμεί απόφαση της Κομισιόν, αφ΄ετέρου η διεκδίκηση μιας ανώτερης, ειδικής κατηγορίας, που να ξεκινήσει από τους παραγωγικούς φορείς και να προωθηθεί από το Υπουργείο στην Ε.Ε.  

 

·        κατάλληλη στήριξη, κίνητρα και αξιοπρεπές εισόδημα για τους παραγωγούς, που σήμερα πλήττονται από το κόστος παραγωγής, τις «ελληνοποιήσεις» και τους μεσάζοντες

·        κίνητρα για τον συνδυασμό της αγροτικής και με άλλες συμπληρωματικές δραστηριότητες ή επαγγέλματα,

·        κέντρα μιας στάσης, για την ενημέρωση και την άμεση εξυπηρέτηση αγροτών και νεοεισερχόμενων στην αγροτική παραγωγή,  χωρίς γραφειοκρατικές εμπλοκές

 

·        καλύτερες υποδομές υγείας, παιδείας, κοινωνικής φροντίδας και πληροφόρησης στην ύπαιθρο   

 

·        υποχρεωτική αναγραφή της τιμής παραγωγού στα αγροτικά προϊόντα, για διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών καταναλωτή και καλύτερο έλεγχο των περιθωρίων κέρδους για τους μεσάζοντες.

·        απευθείας πρόσβαση των παραγωγών σε λιανεμπόρους και καταναλωτές, με τοπικές συμφωνίες, δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων και αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.