Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

Δημ. Κουσελάς: " Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος "
Θετικές ρυθμίσεις για μικρομεσαίους και επαγγελματίες ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ ".

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ

Την ικανοποίηση του εκφράζει ο βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης κουσελάς
Θετικές οι νέες ρυθμίσεις για μικρομεσαίους και επαγγελματίες, ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ρυθμίσεις για ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και αγρότες.Ικανοποίηση Δημήτρη Κουσελά

 

Με το άρθρο 32 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις», θεσπίζονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, για τους αγρότες και τους μικρομεσαίους. Οι ρυθμίσεις αυτές, έχουν συνοπτικά ως εξής:
- Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ θα μπορούν, πλέον, με αίτησή τους να ζητήσουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη, ή και στην επόμενη αυτής, ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι. Ετσι, θα καταβάλλουν σημαντικά μειωμένες εισφορές. Αυτή η διευκόλυνση ισχύει από το αμέσως επόμενο, από την υποβολή της αίτησης, δίμηνο εισφορών και θα συνεχίσει να ισχύει, με παραμονή των ασφαλισμένων στην ίδια κατηγορία, για όσο αυτοί θα είναι ενήμεροι, μέχρι και την 31-12-2014. Εάν καταστούν μη ενήμεροι και σε κάθε περίπτωση από την 1-1-2015, θα επανέρχονται στην κανονική τους ασφαλιστική κατηγορία.
- Στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ χορηγείται σύνταξη ή βεβαίωση εξόφλησης υποχρεώσεων για τη μεταβίβαση επαγγελματικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, εφόσον το ποσό των οφειλομένων εισφορών τους δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και έχει συμψηφιστεί ή παρακρατείται από τη σύνταξή τους. Η διάταξη εφαρμόζεται και σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης.
- Οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων που φέρουν το ειδικό σήμα του ΕΟΤ από 1 μέχρι και 5 δωμάτια ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, ελέγχονται όμως ανά τριετία για τα εισοδηματικά κριτήρια. Οι ιδιοκτήτες αντίστοιχων καταλυμάτων από 6 έως και 10 δωμάτια σε όλη την επικράτεια, καθώς και ιδιοκτήτες από 11 δωμάτια και άνω σε περιοχές προαιρετικής ασφάλισης (κάτω των 2.000 κατοίκων) ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, με έκπτωση 30% επί των ασφαλιστικών εισφορών. Εάν μετά από μια τριετία συνεχίζουν να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια (εισόδημα μικρότερο του 400πλάσιου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ίσχυε στις 31.12.2011), παραμένουν στην πρώτη κατηγορία, με την ίδια έκπτωση και δεν υποχρεούνται σε μετάταξη στην ανώτερη κατηγορία, όπως κανονικά προβλέπεται. Σε διαφορετική περίπτωση, παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, χωρίς έκπτωση, και υπόκεινται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία εισφορών.
- Εξαιρούνται από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ οι επαγγελματίες αγρότες του Μητρώου Αγροτών, των οποίων το εισόδημα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δεν ξεπερνά τα 400 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ίσχυε στις 31.12.2011.
- Οσοι είχαν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ, έπειτα από εξαίρεση από το ΤΕΒΕ, αλλά το Ταμείο Εμπόρων τους χρεώνει με οφειλές παρελθόντων ετών, εντάσσονται στην παραπάνω ρύθμιση και δεν αναζητούνται οι οφειλές.
- Οταν ιδιοκτήτες καταλυμάτων είναι εταιρεία Ο.Ε ή Ε.Ε υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ έχει μόνο ο ένας εταίρος.
- Εξαιρούνται από την ασφάλιση ΟΑΕΕ οι κατά κύριο επάγγελμα, επί τουλάχιστον μια 5ετία, αγρότες, καθώς και φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών και οι οποίοι εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος μέχρι 100KW.
Για τις παραπάνω ρυθμίσεις ο βουλευτής Δημήτρης Κουσελάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας αποδέχθηκε τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις μου, όπως και άλλων συναδέλφων, ώστε να υπάρξει η αναγκαία ελάφρυνση, μια απαραίτητη ανάσα, για τους χιλιάδες επαγγελματίες και μικρομεσαίους του νομού μας, που σήμερα ασφυκτιούν".