Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/3/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

Σκανδαλίδης σε Κουσελά για συμφωνία Ε.Ε - Μαρόκου και ελληνικό ελαιόλαδο.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ

Απάντηση Σκανδαλίδη σε Κουσελά: "Κανείς δεν έχει ζητήσει - κατηγορία ελαιολάδου ανώτερης ποιότητας"

Τέθηκαν δικλίδες ασφαλείες για την εισαγωγή ελαιολάδου χωρίς δασμούς από το Μαρόκο.