Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/3/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

Ερώτηση Δ. Κουσελά για τις εικονικές απολύσεις.

Ερώτηση για την παράνομη απασχόληση και τις εικονικές απολύσεις κατέθεσε στη βουλή για τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κουσελάς, εκθέτοντας παράλληλα τα προβλήματα που συνδέονται με την έξαρση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.

Ο κ. Κουσελας σημειώνει στην ερώτηση του η γενικότερη απορρύθμιση στην αγορά εργασίας, αναπόφευκτα διευρύνει την ήδη διαδεδομένη, σε αρκετούς κλάδους, παραβατικότητα με τη μορφή, κυρίως, της παράνομης απασχόλησης. Φαίνεται, λοιπόν, ότι σημαντικός αριθμός εργαζομένων αναγκάζονται (ή έχουν και οι ίδιοι κίνητρο συμφωνίας με τον εργοδότη τους) να εμφανιστούν ως απολυμένοι, προκειμένου να λάβουν για 12 μήνες, εκτός από το μισθό τους (ή μέρος αυτού) και το χορηγούμενο επίδομα ανεργίας. Με αυτό τον αθέμιτο τρόπο καταφέρνουν να διατηρούν ουσιαστικά ενεργή τη σχέση τους με την επιχείρηση, αναπληρώνουν εν μέρει τις περικοπές στο εισόδημά τους και παράλληλα αποφεύγουν τόσο την αντίστοιχη επαχθή φορολογία, όσο και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η αποζημίωση απόλυσης δεν καταβάλλεται, με «συμφωνία κυρίων» για τη μη αποπληρωμή της, τουλάχιστον στο δωδεκάμηνο της καταβολής του επιδόματος.
‘Οπως αναφέρεται σε σχετικό παράδειγμα του δημοσιεύματος, μετά την εικονική απόλυση ο εργαζόμενος συνεχίζει να εργάζεται και να εισπράττει (ενδεχομένως συνολικά) τον προηγούμενο μισθό του, συν το επίδομα ανεργίας για 12 μήνες. Tο όφελος για τον εργοδότη είναι πως δεν θα καταβάλει τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές ή και μέρος του «κανονικού» μισθού κατά το αντίστοιχο διάστημα. Αναλαμβάνει έτσι σημαντικό ρίσκο, αλλά ποντάρει στην έλλειψη αποτελεσματικών ελέγχων. H απόλυση κοινοποιείται κανονικά στον OAEΔ, ο οποίος, χωρίς να μπορεί να ελέγξει την υφιστάμενη «υπόγεια» συμφωνία εργοδότη-εργαζόμενου, καταβάλλει το επίδομα ανεργίας.
Προϋπόθεση για την «επιτυχία» του εγχειρήματος, δεδομένου ότι η αμοιβή του εργαζόμενου δεν θα εμφανίζεται πλέον στα έξοδα της επιχείρησης, είναι η εν λόγω επιχείρηση να έχει και αδήλωτα έσοδα, κάτι που δεν είναι ευχερές για τις περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά έρχεται να προστεθεί στις πρακτικές «μαύρης εργασίας» αρκετών κλάδων ή τομέων λ.χ. της οικοδομής, του επισιτισμού, του τουρισμού κλπ.
Επειδή η αποφασιστική αποτροπή τέτοιων αθέμιτων πρακτικών, όπως και γενικότερα της παράνομης απασχόλησης, είναι κρίσιμη προϋπόθεση:
-για την εξομάλυνση της αγοράς εργασίας με την αντιμετώπιση της πραγματικής ανεργίας, που πλήττει χιλιάδες συμπολίτες μας,
-για την καταβολή στοιχειωδώς αξιοπρεπών επιδομάτων ανεργίας σε αυτούς που πραγματικά τα χρειάζονται και τα δικαιούνται,
-για τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη διασφάλιση της καταβολής των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες και να μην κινδυνεύσουν ξανά με περικοπές οι συντάξεις,
Επειδή όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την κατεπείγουσα ενίσχυση των ελέγχων του ΣΕΠΕ στους χώρους εργασίας, ειδικά σε κλάδους με αυξημένη παραβατικότητα, τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος του ΟΑΕΔ με το σύστημα του ΙΚΑ για τις αναγκαίες διασταυρώσεις, καθώς και την πλήρη εφαρμογή του κουπονιού απασχόλησης, που ήδη έχει νομοθετηθεί για τις οικιακές και άλλες εργασίες,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Τι μέτρα έχει λάβει για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πρακτικής εικονικών απολύσεων και της παράνομης απασχόλησης γενικότερα;
-Πόσες περιπτώσεις εικονικής απόλυσης και γενικότερα παράνομης απασχόλησης έχουν μέχρι σήμερα εντοπισθεί πανελλαδικά και ποιά ήταν η ποινική τους αντιμετώπιση;
- Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η αναγκαία διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος του ΟΑΕΔ με εκείνο του ΙΚΑ;
- Σε ποιό σημείο βρίσκεται η υλοποίηση των προβλεπόμενων για το κουπόνι απασχόλησης σε οικιακές κλπ. εργασίες; »