Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Συνάντηση Κουσελά Οικονόμου για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

Συνάντηση Κουσελά - Οικονόμου για επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Συνάντηση Κουσελά - Οικονόμου για τον ΦΠΑ των αγροτών

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς συναντήθηκε χθες με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κύριο Παντελή Οικονόμου, προκειμένου να τον ενημερώσει για τον κίνδυνο μεγάλων καθυστερήσεων λόγω των προβλημάτων που προκαλούνται από τη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και να ζητήσει την αντιμετώπισή τους.

 

Ο Δημήτρης Κουσελάς ανέφερε τα προβλήματα που δημιουργούνται μετά τη μεταφορά του ελεγκτικού έργου στη Δ.Ο.Υ της έδρας του Νομού. Αυτό έχει ως συνέπεια συσσώρευση των υποθέσεων και ταλαιπωρία των αγροτών. Τόνισε πως είναι κρίσιμης σημασίας η στήριξη των αγροτών λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά.

 

Ο Μεσσήνιος βουλευτής ζήτησε η σχετική διαδικασία να διεκπεραιώνεται στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ και μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή σοβαρές ενδείξεις για τυχόν πλαστότητα ή εικονικότητα των προσκομιζόμενων τιμολογίων, να επιλαμβάνεται της υπόθεσης και η Δ.Ο.Υ της έδρας του Νομού.

 

Τόνισε μάλιστα ότι, εφόσον υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία των δηλώσεων καλλιέργειας, η όλη διαδικασία του ελέγχου οφείλει να γίνεται άμεσα και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.

 

Ο Αναπλ. Υπουργός διευκρίνισε ότι στόχος του Υπουργείου είναι η άμεση και χωρίς εμπόδια εξυπηρέτηση των αγροτών και ανέλαβε τη δέσμευση να εκδώσει εγκύκλιο με σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες, ώστε να γίνει δυνατή η ταχεία επιστροφή του Φ.Π.Α από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ, με εξαίρεση όσες υποθέσεις κριθεί ότι χρήζουν διερεύνησης και ελέγχου.