Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/3/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

Δημ. Κουσελάς: " Να θεσπιστεί η υποχρεωτική αναγραφή της τιμής παραγωγού στα προϊόντα ".

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Αναφορά για τη θέσπιση της υποχρεωτικής αναγραφής της τιμής παραγωγού στα αγροτικά προιόντα


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ

Αναφορά του Βουλευτή Δημήτρη Κουσελά.

Συνηγορεί στην αναγραφή της τιμής παραγωγού στα αγροτικά προϊόντα.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ο ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Αναγραφή τιμής παραγωγού στα αγροτικά προιόντα

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε αναφορά στη Βουλή, προς τους υπουργούς Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γ.Γ. Καταναλωτή), με την οποία ζητείται να ικανοποιηθεί το αίτημα του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων για τη θέσπιση της υποχρεωτικής αναγραφής της τιμής παραγωγού στα αγροτικά προϊόντα, ως αναγκαίου μέτρου διαφάνειας στη διαμόρφωση των τελικών τιμών για τον καταναλωτή και καταπολέμησης πρακτικών αισχροκέρδειας των μεσαζόντων. 

Το πλήρες κείμενο της αναφοράς έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζω την με αρ. πρωτ. 38/19-3-2012 επιστολή του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων, με την οποία ζητείται να νομοθετηθεί η υποχρεωτική αναγραφή της τιμής παραγωγού στα αγροτικά προϊόντα, όπως προτάθηκε από 73 βουλευτές 3 κομμάτων και στη Γαλλία, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών καταναλωτή και καλύτερος έλεγχος των περιθωρίων κέρδους για τους μεσάζοντες.
Ειδικά στις σημερινές συνθήκες η αισχροκέρδεια αποτελεί έγκλημα σε βάρος του καταναλωτή και του παραγωγού, ο οποίος εισπράττει ελάχιστο μέρος της τελικής τιμής. Η αντιμετώπισή της και η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών μείωσης των τιμών για τον καταναλωτή,  πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.
Για τούτο, παρακαλώ να  δείτε το ανωτέρω αίτημα-πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων με ιδιαίτερη προσοχή, διότι η αναγκαία ικανοποίησή του θα συμβάλει ουσιαστικά στην πάταξη αθέμιτων πρακτικών, που σήμερα απομυζούν και το μόχθο του παραγωγού και το περιορισμένο εισόδημα του καταναλωτή».