Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/3/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Στην καρδιολογική του παλιού νοσοκομείου Καλαμάτας Πολυδύναμο κέντρο κοινωνικής φροντίδας


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ Δήλωση Κουσελά για πολυδύναμο κέντρο κοινωνικής φροντίδας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ικανοποίηση για το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας του Νοσοκομείου Καλαμάτας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ

 

Έργο μεγάλης σημασίας για την κοινωνική συνοχή το κέντρο στην πρώην καρδιολογική.

Το έργο αυτό πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο, ώστε οι συμπολίτες μας που είναι άνεργοι, άστεγοι, οικονομικά αδύναμοι, να έχουν σε λίγο καιρό πρόσβαση στην ολοκληρωμένη φροντίδα που τους είναι απαραίτητη και στον τομές αυτό"