Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/3/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

Ερώτηση για το Μητρώο Εμπόρων αγροτικών προϊόντων απο Δημ. Κουσελά

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ

Ερώτηση του Δημ. Κουσελά στον Σκανδαλίδη

Ενημέρωση για το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων αγροτικών προϊόντων.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ on-line

Ερώτηση Κουσελά για το Μητρώο Εμπόρων αγροτικών προϊόντων

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την Ερώτηση, ο κ. Κουσελάς ζητά να πληροφορηθεί γιατί καθυστερεί η εφαρμογή του ν. 3955/2011 για το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων και πως εξειδικεύεται η απαιτούμενη παροχή διασφαλίσεων εκ μέρους των εγγραφόμενων εμπόρων, ώστε να καλύπτονται εγκαίρως και επαρκώς οι συναλλασσόμενοι με αυτούς παραγωγοί.   

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Ο ν. 3955/20-4-2011, με τον οποίο θεσπίστηκε η συγκρότηση ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, εφοδίων και εισροών, αποτελεί σημαντική τομή για την εξυγίανση της αγοράς αγροτικών προϊόντων, η οποία εδω και δεκαετίες υφίσταται αθέμιτες ή και εκβιαστικές πρακτικές των μεσαζόντων, καθώς και καθυστερήσεις ή και αθέτηση πληρωμών εκ μέρους αφερέγγυων χονδρεμπόρων. Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρόβλεψη εξασφάλισης των παραγωγών, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ή άλλων εμπράγματων διασφαλίσεων από τον εγγραφόμενο στο Μητρώο  Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, για την ομαλή αποπληρωμή των οφειλών του.

Ωστόσο, από την ψήφιση του εν λόγω νόμου, δηλαδή από τον Απρίλιο του 2011 μέχρι σήμερα, έχει μεσολαβήσει σχεδόν ένας χρόνος. 

Ειδικά υπό τις σημερινές συνθήκες οξυμμένης εισοδηματικής στενότητας παραγωγών και καταναλωτών, όπου εύλογα κορυφώνεται η αντίθεση στις καταχρηστικές πρακτικές ορισμένων χονδρεμπόρων, είναι επιτακτικά αναγκαία η συγκρότηση του Μητρώου.

Παράλληλα, εξαιτίας της κρίσης ή με πρόσχημα την κρίση πληθαίνουν οι περιπτώσεις εξαπάτησης παραγωγών από αφερέγγυους εμπόρους. Γι’ αυτό επείγει η εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον ν. 3955/2011 για την προσκόμιση κατάλληλης εγγυητικής επιστολής ή άλλων εμπράγματων διασφαλίσεων, ώστε να  καλύπτονται οι απαιτήσεις των παραγωγών από την πώληση των προϊόντων τους και στο Μητρώο να εγγράφονται μόνον αξιόπιστοι έμποροι.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Για ποιο λόγο καθυστέρησε τόσο η συγκρότηση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων;
-‘Εχει δημιουργηθεί η ηλεκτρονική βάση δεδομένων που είναι αναγκαία για τη λειτουργία  του Μητρώου;
- Αν ναι, πότε ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο και πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα;
- Πως ακριβώς εξειδικεύεται η απαιτούμενη παροχή διασφαλίσεων εκ μέρους των εγγραφόμενων εμπόρων, ώστε να καλύπτονται εγκαίρως, με σαφήνεια και επαρκώς οι παραγωγοί, σε περίπτωση καθυστέρησης ή και αθέτησης της οφειλόμενης πληρωμής; »