Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/3/2012

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ
Απάντηση Σκανδαλίδη σε Κουσελά για παράταση σε εγκεκριμένα αγροτικά επενδυτικά σχέδια.

Εφημερίδα ΦΩΝΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ ΣΕ ΚΟΥΣΕΛΑ
Υπό όρους παράταση σε αγροτικά προγράμματα

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Παράταση σε εγκεκριμένα σχέδια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκανδαλίδης απάντησε σε αναφορά του βουλευτή Δημήτρη Κουσελά που αφορούσε τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης για την πρώτη αίτηση πληρωμής των εγκεκριμένων σχεδίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Ο κ. Σκανδαλίδης μεταξύ άλλων απάντησε: “Ωστόσο, σε περιπτώσεις πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες και κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, που θα υποβάλλεται και θα εξετάζεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α, θα χορηγείται παράταση για διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονοδιάγραμμα, τις προθεσμίες και τους σχετικούς κανόνες του Π.A.A”.