Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/2/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

Ερώτηση Δημήτρη Κουσελά για ελλείψεις ιατρών του ΕΟΠΥΥ.


 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ

Ερώτηση απο τον Δημ. Κουσελά

Η έλλειψη γιατρών του ΕΟΠΥΥ ταλαιπωρεί την Μεσσηνία.


 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ on-line

Ερώτηση  Κουσελά για ελλείψεις ιατρών του ΕΟΠΥΥ.

 

O βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επισημαίνοντας τις σοβαρές ελλείψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών του ΕΟΠΥΥ στη Μεσσηνία και ζητώντας να πληροφορηθεί πότε και με ποιό τρόπο θα διασφαλιστεί η κάλυψή τους, ώστε να μην ταλαιπωρούνται ούτε να επιβαρύνονται οι ασφαλισμένοι. 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου αλλά και διαμαρτυρίες φορέων, όπως Σύλλογοι Γονέων και ο Σύλλογος Τριτέκνων Μεσσηνίας, διαπιστώνεται σοβαρή έλλειψη ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων στους πίνακες ιατρών του ΕΟΠΥΥ στη Μεσσηνία, με κορυφαία την έλλειψη σε παιδιάτρους και παθολόγους. Παράλληλα, διαπιστώνεται έλλειψη σε ελεγκτές ιατρούς στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), καθώς και στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).

Οι ελλείψεις αυτές συνεπάγονται σοβαρή και καθημερινή ταλαιπωρία των αντίστοιχων ασφαλισμένων, καθώς και την οικονομική επιβάρυνσή τους  είτε για επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς, είτε για μετακινήσεις,  με κορυφαία τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γονείς από όλη τη Μεσσηνία, που ελλείψει παιδιάτρων του ΕΟΠΥΥ, αναγκάζονται να καταφεύγουν στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου της  Καλαμάτας.

Επειδή, παρά ταύτα, το νέο σύστημα είναι στο ξεκίνημα της λειτουργίας του και επίκειται η προκήρυξη θέσεων ιατρών στις μονάδες του ΕΟΠΥΥ για τις ειδικότητες όπου σημειώνονται ελλείψεις, με την ένταξη ακόμα 5.000 νέων ιατρών και την επέκταση των συνεργασιών με ιδιώτες ιατρούς σε όλη τη χώρα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Πότε θα προκηρυχθούν θέσεις ιατρών ΕΟΠΥΥ για την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας;
- Πόσες θέσεις θα προκηρυχθούν και σε ποιές ειδικότητες, ειδικά για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων στη Μεσσηνία;
- Τι μέτρα θα λάβει ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής κάλυψη των αναγκαίων θέσεων και ειδικοτήτων ιατρών ΕΟΠΥΥ, καθώς και των ελλείψεων σε ελεγκτές ιατρούς ορισμένων ταμείων (ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ), προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των ασφαλισμένων, χωρίς ταλαιπωρία, αναμονές και πρόσθετη οικονομική τους επιβάρυνση; »