Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/2/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Δημ. Κουσελάς: "Η ψήφος μου ήταν ψήφος συνείδησης"

"Διεφώνησα για τη μείωση των κατώτερων μισθών και συντάξεων..."